แปลเพลง Goodbye – Kwon Jin Ah (Thaisub)

แปลเพลง Goodbye – Kwon Jin Ah เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Goodbye – Kwon Jin Ah Thaisub

แปลเพลง Goodbye - Kwon Jin Ah

Artist: Kwon Jin Ah
Song: Goodbye

แปลเพลง Goodbye – Kwon Jin Ah ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/qeGbz7l1rxE

แปลเพลง Goodbye – Kwon Jin Ah ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=157633

Youtube Official : https://youtu.be/znR7ntGGihU

เนื้อเพลง Goodbye – Kwon Jin Ah
어서 가
밤이 깊었으니까
그래 조심히 들어가
그렇게 네가 사라질 때까지
손을 흔들었어 난

가끔은 모든 게 너무나 명확해서
마지막이란 걸
알 수가 있었어

이별이 늦어서 미안해
더는 너를 잡지 않을게
담담히 보낼게 너무 무겁지 않게
잘 가

잘 지내 좋은 것만 가져가
나는 오래 걸릴 거야
그렇게 한참을 그 자리에 서서 난
끝인사를 건네

이별이 늦어서 미안해
더는 너를 잡지 않을게
뒤돌아보지 마
애써 널 보낸 내가 또다시
널 부르지 않게

이젠 보낼게
시간이 걸려도 잊을게
어서 가 빨리 가
내 맘 바뀌기 전에

잘 가

 

กลับหน้ารวมเพลง –