แปลเพลง Goodbye – Air Supply (Thaisub)

แปลเพลง Goodbye – Air Supply เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Goodbye – Air Supply Thaisub

แปลเพลง Goodbye - Air Supply

Artist: Air Supply
Song: Goodbye

แปลเพลง Goodbye – Air Supply ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/gyOu0tvtDUc

แปลเพลง Goodbye – Air Supply ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=61422

Youtube Official : https://youtu.be/TGyLsf7PRpU

เนื้อเพลง Goodbye – Air Supply
I can see the pain living in your eyes
And I know how hard you try
You deserve to have so much more
I can feel your heart and I sympathize
And I’ll never criticize all you’ve ever meant to my life
I don’t want to let you down
I don’t want to lead you on
I don’t want to hold you back
From where you might belong
You would never ask me why
My heart is so disguised
I just can’t live a lie anymore
I would rather hurt myself
Than to ever make you cry
There’s nothing left to say but good-bye
You deserve the chance at the kind of love
I’m not sure I’m worthy of
Losing you is painful to me
My heart is so disguised
I just can’t live a lie anymore
I would rather hurt myself
Than to ever make you cry
There’s nothing left to try
Though it’s gonna hurt us both
There’s no other way than to say good-bye

 

กลับหน้ารวมเพลง –