แปลเพลง Good To Goodbye – Christopher (Thaisub)

แปลเพลง Good To Goodbye – Christopher เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Good To Goodbye – Christopher Thaisub

แปลเพลง Good To Goodbye - Christopher

Artist: Christopher
Song: Good To Goodbye

แปลเพลง Good To Goodbye – Christopher ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/HsnOFvGj-vY

แปลเพลง Good To Goodbye – Christopher ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=156668

Youtube Official : https://youtu.be/4gOKp2V_FZQ

เนื้อเพลง Good To Goodbye – Christopher
Can we just skip the lights?
Can we just skip the fights?
Can we just skip the part where we pretend we’re fine?
Can you stop playing dumb
So I can stop playing along?
Can we stop acting like we’re kids when we’re adultsYou say we’re over, then come over
Make love to break up, to make up again
You say you’re happy, but that scares me
‘Cause it means that we’re close to the end

We go from good to goodbye
We go from good to goodbye
You say, “Let’s do this”
I say something stupid
We go from good to goodbye
Maybe it’s time to say

Goodbye
Goodbye
Bye bye

Say we’re better off, but we just never stop
I tell myself it’s better if you’re mine
And you know how bad I hate to lose
I’m sure it would hurt if I saw you with someone else
I’d rather keep you to myself

You say we’re over, then come over
Make love to break up, to make up again
If it’s only ’cause we’re lonely
Guess that means that we’re close to the end

We go from good to goodbye
We go from good to goodbye
You say, “Let’s do this”
I say something stupid
We go from good to goodbye
Maybe it’s time to say

Goodbye
Goodbye
Bye bye

When you say, “Let’s do this”
I say something stupid
It ends with “goodbye”
No, we never change
Something stays the same
It ends with “goodbye”

We go from good to goodbye
We go from good to goodbye
You say, “Let’s do this”
I say something stupid
We go from good to goodbye
Maybe it’s time to say

Goodbye
Goodbye
Goodbye bye
Goodbye
Goodbye
Bye bye

 

กลับหน้ารวมเพลง –