แปลเพลง Good Time – Edie Brickell (Thaisub)

แปลเพลง Good Time – Edie Brickell เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Good Time – Edie Brickell Thaisub

แปลเพลง Good Time - Edie Brickell

Artist: Edie Brickell
Song: Good Time

แปลเพลง Good Time – Edie Brickell ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/4cED2Zhk-Lk

แปลเพลง Good Time – Edie Brickell ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=151889

Youtube Official : https://youtu.be/iqL1BLzn3qc

เนื้อเพลง Good Time – Edie Brickell
You don’t even have to try
It comes easy for you
The way you move is so appealing it could make me cry
Go out drivin’ with my friends
In bobby’s big old beat up car
I’m with a lot of people then, I wounder were you are
Good times, bad times gimme some of that
Good times, bad times gimme some of that
Good times, bad times gimme some of that
Ooh woo ooh
I don’t wanna say goodbye
Don’t wanta walk ya to the door
I spent a little time with you, I want a little more
Good times, bad times gimme some of that
Good times, bad times gimme some of that
Good times, bad times gimme some of that
Ooh woo ooh
And baby really, I don’t have to
I have to go anywhere right now
You want some more, you want some more of this
Anywhere where, were ever you want baby, just,
Say it
Ah
Just say it
Good times, bad times gimme some of that
Good times, bad times gimme some of that
Good times, bad times gimme some of that
Ooh woo ooh
Now want those good, good ,good times
And got those bad, bad, bad times
I want those good, good, good ,good times
Gimme some that

กลับหน้ารวมเพลง –