แปลเพลง Gone – ROSE (Thaisub)

แปลเพลง Gone – ROSE เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Gone – ROSE Thaisub

แปลเพลง Gone - ROSE

Artist: ROSE
Song: Gone

แปลเพลง Gone – ROSE ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/v-lExDIS6Ic

แปลเพลง Gone – ROSE ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=158183

Youtube Official :

เนื้อเพลง Gone – ROSE
[Verse 1]
I thought that you’d remember, but it seems that you forgot
It’s hard for me to blame you when you were already lost
Oh, yeah
I’m tired of always waiting
Oh, yeah, yeah
I see you changed your number, that’s why you don’t get my calls
I gave you all of me, now you don’t wanna be involved
Oh, yeah, yeah
I really gotta face it
Oh, yeah, yeah

[Pre-Chorus]
I just wanna be the one
But to you, we’re already done
Tell me, why’d you have to hit and run me?
Now I’m all alone, cryin’ ugly
You broke my heart just for fun
Took my love and just left me numb
Now it’s eight in the morning
Hate in the morning (All because of you)

[Chorus]
Another story that’s sad and true
I can feel the pain, can you?
You had to be the one to let me down
To colour me blue
Hate to see you with someone new
I’ll put a curse on her and you
Ain’t no looking back, now you’re dead and gone
My love is gone too

All my love is go-o-o-o-o-o-o-o-o-one
All my love is go-o-o-o-o-o-o-o-o-one
All my love is go-o-o-o-o-o-o-o-o-one
All my love is gone
Now you’re dead and gone

[Verse 2]
All my love is gone and the hate has grown
Standing all alone and I’m searching for something
But I can’t feel nothing
I pack my bags and go
This don’t feel like home
Too much darkness for a rainbow, I feel so used
How am I supposed to live without you? I refuse, yeah

[Pre-Chorus]
I just wanna be the one
But to you, we’re already done
Tell me, why’d you have to hit and run me?
Now I’m all alone, cryin’ ugly
You broke my heart just for fun
Took my love and just left me numb
Now it’s eight in the morning
Hate in the morning (All because of you)

[Chorus]
Another story that’s sad and true
I can feel the pain, can you?
You had to be the one to let me down
To colour me blue
Hate to see you with someone new
I’ll put a curse on her and you
Ain’t no looking back, now you’re dead and gone
My love is gone too

[Post-Chorus]
All my love is go-o-o-o-o-o-o-o-o-one
All my love is go-o-o-o-o-o-o-o-o-one
All my love is go-o-o-o-o-o-o-o-o-one
All my love is gone
Now you’re dead and gone

 

กลับหน้ารวมเพลง –