แปลเพลง Girlfriend – Charlie Puth (Thaisub)

แปลเพลง Girlfriend – Charlie Puth เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Girlfriend – Charlie Puth Thaisub

แปลเพลง Girlfriend - Charlie Puth

Artist: Charlie Puth
Song: Girlfriend

แปลเพลง Girlfriend – Charlie Puth ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/eopySc4wwjI

แปลเพลง Girlfriend – Charlie Puth ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=148475

Youtube Official : https://youtu.be/asYfhMHAgqs

เนื้อเพลง Girlfriend – Charlie Puth
Yeah
Tired of this conversation
We didn’t come all this way
To touch a little, kiss a little
All night long
You wanna hear me say it
I know I kept you waitin’
Just a little, just a little
All night long
Can’t stop
‘Til you’re lyin’ right here next to me
I should stop
But I think I’ll do it anyway
Baby, would you ever want to be my girlfriend?
I don’t wanna play no games
This is more than just a phase
Baby, would you ever want to be my girlfriend?
If you want it, let me know
We could make this official
Don’t we look perfect, baby?
Let’s take this further, baby
Just a little, just a little
All night long
If I was your boyfriend
I, I’d be givin’ you all my time
Not just a little, just a little
All night long
Can’t stop
‘Til you’re lyin’ right here next to me
I should stop
But I think I’ll do it anyway
Baby, would you ever want to be my girlfriend? (Oh, oh)
I don’t wanna play no games (no games)
This is more than just a phase
Baby, would you ever want to be my girlfriend? (Oh, oh)
If you want it, let me know (me know)
We could make this official (for sure)
Hold on, you’re makin’ me (oh no, baby, no)
Hold on, you’re makin’ me (oh no, baby, no)
My girlfriend
Hold on, you’re makin’ me (oh no, baby, no)
Hold on, you’re makin’ me (oh no, baby, no)
My girlfriend
I can’t stop
Whoa
Know I should stop
But I had to do it anyway
I had to do it anyway
I had to do it anyway
I had to do it anyway
Baby, would you ever wanna be my girlfriend? (Oh, oh)
I don’t wanna play no games (no games)
This is more than just a phase (yeah)
Baby, would you ever wanna be my girlfriend? (Oh, oh)
If you want it, let me know (me know)
We could make this official
Hold on, you’re makin’ me (oh no, baby, no)
Hold on, you’re makin’ me (oh no, baby, no)
If you were my girlfriend (I’m ready to do that, baby)
Hold on, you’re makin’ me (oh no, baby, no)
Hold on, you’re makin’ me (oh no, baby, no)
My girlfriend

 

กลับหน้ารวมเพลง –