แปลเพลง Fly Away – Tones and I (Thaisub)

แปลเพลง Fly Away – Tones and I เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Fly Away – Tones and I Thaisub

แปลเพลง Fly Away - Tones and I

Artist: Tones and I
Song: Fly Away

แปลเพลง Fly Away – Tones and I ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/OU9EL1lGTGg

แปลเพลง Fly Away – Tones and I ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=155250

Youtube Official : https://youtu.be/R0vu5QfsD5E

เนื้อเพลง Fly Away – Tones and I
[Intro]
I had a dream that someday
I would just fly, fly away
And I always knew I couldn’t stay
So I had a dream that I’d just fly away

[Verse 1]
I’ve been on my own for a minute
Is it only me all day?
Searching for the place to begin it
Is it me? Is it you? Is it real?
Standing on the line I was given
People staring at me while I’m here
No one seems to think that I fit in
But I don’t wanna be like them

[Pre-Chorus]
No, ’cause I don’t wanna be like them
‘Cause I know that I, know that I

[Chorus]
I had a dream that someday
I would just fly, fly away
And I always knew I couldn’t stay
So I had a dream that I’d just fly away, away, oh
(Fly away, fly away)
Woah, woah, I’d fly away

[Verse 2]
No one knew how low I was feeling
I was scared to reach for it all
Knowing I was here for a reason
But I was scarеd that if I tried, I’d fall
So where do I go now that I’m in it?
I nеver thought it’d be like this
Dreaming all my life and I did it
Thought the grass is greener than it is

[Chorus]
‘Cause I had a dream that someday
I would just fly, fly away
And I always knew I couldn’t stay
So I had a dream that I’d just fly away, away, oh
Woah, oh (Fly away, fly away)
Oh, I’d fly away, woah, woah, oh (Fly away, fly away)
I’d fly away

[Brdige]
‘Cause I had a dream that someday
I would just fly, fly away
And I always knew I couldn’t stay
So I had a dream that I’d just fly away, away, oh

[Chorus]
Woah, woah
(Fly away, fly away
Fly away, fly away)
Woah, woah, woah
(Fly away, fly away
Fly away)
I’d fly away

 

กลับหน้ารวมเพลง –