แปลเพลง Flatlined – Melanie (Thaisub)

แปลเพลง Flatlined – Melanie เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Flatlined – Melanie Thaisub

แปลเพลง Flatlined - Melanie

Artist: Melanie
Song: Flatlined

แปลเพลง Flatlined – Melanie ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/eD3nwYNiAqg

แปลเพลง Flatlined – Melanie ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=158521

Youtube Official : https://youtu.be/uhbBO8BYWDw

เนื้อเพลง Flatlined – Melanie
Oh when I see you with her
You look so happy it hurts
But I know I am not weak
And now it’s time to compete with her
You picked the wrong girl
So believe it or not
You always tell me, I’m hot
Now look at her, what she got
From what I see, not a lot
I put my heart out on the line
Deal the cards, I think it’s time
Let see, how this game will play out
Seven months of heartache
Seven months I’m misplaced
Seven months I’ll never get back
It’s a crazy situation
But now that you’re my patient
Let’s reset this relationship, now
This love has flatlined
This love has flatlined
Our hearts are dancing on ice
So why’d you look so surprised
So here’s a piece of advice
Things will never work out with her
You picked the wrong girl
Come on, are you going blind?
Oh she’s wasting your time
Now, let me open your eyes
Or you’ll be paying the price
So put your heart out on the line
Deal the cards, I think it’s time
Let see, how this game will play out
Seven months of heartache
Seven months I’m misplaced
Seven months I’ll never get back
It’s a crazy situation
But now that you’re my patient
Let’s reset this relationship, now
Seven months of heartache
Seven months I’m misplaced
Seven months I’ll never get back
It’s a crazy situation
But now that you’re my patient
Let’s reset this relationship, now
This love has flatlined
This love has flatlined
This love has flatlined
This love has flatlined

 

กลับหน้ารวมเพลง –