แปลเพลง Fifteen – Taylor Swift (Thaisub)

แปลเพลง Fifteen – Taylor Swift เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Fifteen – Taylor Swift Thaisub

แปลเพลง Fifteen - Taylor Swift

Artist: Taylor Swift
Song: Fifteen

แปลเพลง Fifteen – Taylor Swift ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/WF3q4SAFu-Q

แปลเพลง Fifteen – Taylor Swift ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=38267

Youtube Official : https://youtu.be/Pb-K2tXWK4w

เนื้อเพลง Fifteen – Taylor Swift
You take a deep breath
And you walk through the doors
It’s the morning of your very first day
You say hi to your friends you ain’t seen in awhile
Try and stay out of everybody’s way
It’s your freshman year
And you’re gonna be here for the next four years
In this town
Hoping one of those senior boys
Will wink at you and say, “you know I haven’t seen you around, before”
‘Cause when you’re fifteen,
Somebody tells you they love you
You’re gonna believe them
And when you’re fifteen
Feeling like there’s nothing to figure out
Count to ten
Take it in
This is life before you know who you’re gonna be
At fifteen
You sit in class next to a red-head named Abigail
And soon enough you’re best friends
Laughing at the other girls
Who they think they’re so cool
We’ll be out of here as soon as we can
And then you’re on your very first date
And he’s got a car
And you’re feeling like flying
And you’re mama’s waiting up
And you’re thinking he’s the one
And you’re dancing around the room when the night ends
When the night ends
‘Cause when you’re fifteen,
Somebody tells you they love you
You’re gonna believe them
And when you’re fifteen
And your first kiss makes your head spin around
But in your life you’ll do things
Greater than dating the boy on the football team
But I didn’t know it at fifteen
When all you wanted
Was to be wanted
Wish you could go back
And tell yourself what you know now
Back then I swore I was gonna marry him someday
But I realized some bigger dreams of mine
And Abigail gave everything she had
To a boy who changed his mind
And we both cried
‘Cause when you’re fifteen,
Somebody tells you they love you
You’re gonna believe them
And when you’re fifteen
Don’t forget to look before you fall
I’ve found time can heal most anything
And you just might find who you’re supposed to be
I didn’t know who I was supposed to be
At fifteen
La la la la la
Your very first day
Take a deep breath girl
And take a deep breath as you walk through the doors

 

กลับหน้ารวมเพลง –