แปลเพลง Fever – Dua Lipa & Angèle (Thaisub)

แปลเพลง Fever – Dua Lipa & Angèle เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Fever – Dua Lipa & Angèle Thaisub

แปลเพลง Fever - Dua Lipa & Angèle

Artist: Dua Lipa & Angèle
Song: Fever

แปลเพลง Fever – Dua Lipa & Angèle ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/wveIce5T0P0

แปลเพลง Fever – Dua Lipa & Angèle ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=154616

Youtube Official : https://youtu.be/FrOLeoXrvLU

เนื้อเพลง Fever – Dua Lipa & Angèle
Before you came around, I was doing just fine
Usually, usually, usually, I don’t pay no mind
And when it came down, I was looking in your eyes
Suddenly, suddenly, suddenly I can feel it insideI’ve got a fever, so can you check?
Hand on my forehead, kiss my neck
And when you touch me, baby, I turn red
I’ve got a fever, so can you check?

Peut-être qu’avec du temps, ça partira
Maybe with time, it will go away.
Et pourtant, et pourtant, et pourtant, je ne m’y vois pas
And yet, and yet, and yet, and yet, I don’t see myself there.
Comme un médicament, moi, je suis rien sans toi
Like a medicine, I am nothing without you.
Et je sais que, je sais que jе perds du temps dans tes bras
And I know I know I’m wasting time in your arms

I’vе got a fever, so can you check?
Hand on my forehead, kiss my neck
And when you touch me, baby, I turn red
I’ve got a fever, so can you check?

Car dans mes yeux, ça se voit
Because in my eyes it shows
La fièvre dans les yeux, oui, ça se voit
Fever in the eyes, yes it shows.
Mon cœur se serre, j’ai du feu dans la voix
My heart tightens, fire in my voice
Le plus souvent, c’est quand je pense à toi
Most often, it’s when I think of you

I’ve got a fever, can you check?
Hand on my forehead, kiss my neck
And when you touch me, baby, I turn red
I’ve got a fever, so can you check

Tell me what you wanna do right now
Tell me what you wanna do right now
Tell me what you wanna do right now
‘Cause I don’t really wanna cool it down

Tell me what you wanna do right now
Tell me what you wanna do right now
Tell me what you wanna do right now
‘Cause I don’t really wanna cool it down

Car dans mes yeux, ça se voit
Because in my eyes it shows
La fièvre dans les yeux, oui, ça se voit
Fever in the eyes, yes it shows.
Mon cœur se serre, j’ai du feu dans la voix
My heart tightens, fire in my voice
Le plus souvent, c’est quand je pense à toi
Most often, it’s when I think of you

 

กลับหน้ารวมเพลง –