แปลเพลง Feel Like – WOODZ (Thaisub)

แปลเพลง Feel Like – WOODZ เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Feel Like – WOODZ Thaisub

แปลเพลง Feel Like - WOODZ

Artist: WOODZ
Song: Feel Like

แปลเพลง Feel Like – WOODZ ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/fPfYdxEDIso

แปลเพลง Feel Like – WOODZ ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=158217

Youtube Official : https://youtu.be/z2KMxSb4GIo

เนื้อเพลง Feel Like – WOODZ
차가워진 공기마저도
사로잡아 버린 너의 talk
날카로운 숨소리도
가른 베일 듯한 눈빛도

(Hush hush)
Hush 잡힐 듯 잡히지가 않아?
넌 기다림이 익숙치가 않아
Huh 너무 쉬운 건 재미없잖아 right

우린 서롤 당겨 like magnetic
내게 하는 말은 다 Sweet flavor
너는 이미 알고 있었겠지
I mean

I FEEL LIKE YOU
(Huh, huh, huh)
Feel like, feel like

I BET MY LIFE ON YOU
(Huh, huh, huh)
Feel like, feel like

Oh You know that?
넌 답을 알고 있는 듯해
Yeah I’m addicted to you
주도권을 빼앗고
나를 조여오는 poison love

(Love) 빠진듯해 빠진듯해
I Need to take a medicine 위험해
No way
누가 이기고 지는 게임은 그만해 stop

우린 서롤 당겨 like magnetic
내게 하는 말은 다 Sweet flavor
너는 이미 알고 있었겠지
I mean

I FEEL LIKE YOU
(Huh, huh, huh)
Feel like, feel like

I BET MY LIFE ON YOU
(Huh, huh, huh)
Feel like, feel like

Eyes on the ball, eyes on the ball
Keep your emotions
I just, I just
Walk around your wall
Can I come in?

Eyes on the ball, eyes on the ball
Keep your emotions
I just, I just
Walk a round your wall

I FEEL LIKE YOU
(Huh, huh, huh)
Feel like, feel like

I BET MY LIFE ON YOU
(Huh, huh, huh)
Feel like, feel like

 

กลับหน้ารวมเพลง –