แปลเพลง Fearless – Taylor Swift (Thaisub)

แปลเพลง Fearless – Taylor Swift เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Fearless – Taylor Swift Thaisub

แปลเพลง Fearless - Taylor Swift

Artist: Taylor Swift
Song: Fearless

แปลเพลง Fearless – Taylor Swift ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/00Xr3YTxVMQ

แปลเพลง Fearless – Taylor Swift ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=54821

Youtube Official : https://youtu.be/7lLigiVgJsE

เนื้อเพลง Fearless – Taylor Swift
There’s somethin’ bout the way
The street looks when it’s just rained
There’s a glow off the pavement
You walk me to the car
And you know I wanna ask you to dance right there
In the middle of the parking lot
Yeah
Oh, yeah
We’re drivin’ down the road
I wonder if you know
I’m tryin’ so hard not to get caught up now
But you’re just so cool
Run your hands through your hair
Absent mindedly makin’ me want you
And I don’t know how it gets better than this
You take my hand and drag me head first
Fearless
And I don’t know why
But with you I’d dance in a storm
In my best dress
Fearless
So baby drive slow
‘Til we run out of road in this one horse town
I wanna stay right here in this passenger seat
You put your eyes on me
In this moment now capture it, remember it
‘Cause I don’t know how it gets better than this
You take my hand and drag me head first
Fearless
And I don’t know why
But with you I’d dance in a storm
In my best dress
Fearless
Oh, oh
Well you stood there with me in the doorway
My hands shake
I’m not usually this way but
You pull me in and I’m a little more brave
It’s the first kiss, it’s flawless, really something, it’s fearless
Oh, yeah
‘Cause I don’t know how it gets better than this
You take my hand and drag me head first
Fearless
And I don’t know why
But with you I’d dance in a storm
In my best dress
Fearless
‘Cause I don’t know how it gets better than this
You take my hand and drag me head first
Fearless
And I don’t know why
But with you I’d dance in a storm
In my best dress
Fearless
Oh, oh, oh yeah

 

กลับหน้ารวมเพลง –