แปลเพลง Exist For Love – AURORA (Thaisub เนื้อเพลง ความหมาย ซับไทย)

แปลเพลง Exist For Love – AURORA เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Exist For Love – AURORA Thaisub

แปลเพลง Exist For Love – AURORA

Artist: AURORA
Song: Exist For Love

แปลเพลง ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/q0dML4cwCpk

แปลเพลง Exist For Love – AURORA ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/songs-translation/exist-for-love-aurora-thaisub/

Youtube Official : https://youtu.be/7YDkrJaiCrw

เนื้อเพลง Exist For Love – AURORA

They say there is a war
Between the man and the woman (ah, ah)
I’ve never felt like this before
My heart knew that I couldn’t (ah)

And then you take me in
And everything in me begins to feel like I belong
Like everybody needs a home
And when I take your hand
Like the world has never held a man
I know I cannot heal the hurt
But I will hold you here forever
If I can, if I can

And then I learned the truth
How everything good in life seems to lead back to you
And every single time I run into your arms
I feel like I exist for love
Like I exist for love
Only for love

I can’t imagine how it is
To be forbidden from loving (ah, ah)
‘Cause when you walked into my life
I could feel my life begin

Like I was torn apart the minute I was only born
And you’re the other half
The only thing that makes me whole
I know it sounds like a lot
But you really need to know
We are leaning out for love
And we will lean for love forever, I know
I love you so

And then I learned the truth
How everything good in life seems to lead back to you
And every single time I run into your arms
I feel like I exist for love
Only for love
And when you say my name
Like white horses on the waves
I think it feels the same
As an ocean in my veins
And you’ll be diving in
Like nothing is out of place
And we exist for love
Only for love

And I love you, I love you, I love you
And I love you, I love you, I love you