แปลเพลง Excuses – Audrey Mika (Thaisub)

แปลเพลง Excuses – Audrey Mika เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Excuses – Audrey Mika Thaisub

แปลเพลง Excuses - Audrey Mika

Artist: Audrey Mika
Song: Excuses

แปลเพลง Excuses – Audrey Mika ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/QDtftsHjzaQ

แปลเพลง Excuses – Audrey Mika ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=156709

Youtube Official : https://youtu.be/ZeiZMYfBA1g

เนื้อเพลง Excuses – Audrey Mika
When you ask where I’ve been
I said that I’m just sleepin’ in, yeah
‘Cause I just wanted to talk to you
Didn’t know where to begin
Sorry, one sec

‘Cause you wanna know what I’m thinkin’
But I don’t really know what I’m sayin’
With you no I don’t have to fake it
Don’t wanna mess this up, don’t wanna open up

All my excuses are useless, you see right through
Why do I do this? I’m new to this, it’s déjà vu
I’d open up but I don’t trust, yeah, I want to
Cut the excuses, ’cause the truth is it’s you

Na-na, na-na-na, na-na
Cut the excuses
Na-na, na-na-na, na-na
Cut the excuses
Na-na, na-na-na, na-na
Ooh

I’m always shuttin’ you out, yeah
He send me a comin’ around (Sorry)
‘Cause every time I get close
Somebody’s lettin’ me down
Oh, I don’t like that

Maybe I should’ve mentioned
That I have never done this before
I only have good intentions
Don’t wanna mess this up, I wanna open up

‘Cause you wanna know what I’m thinkin’
But I don’t really know what I’m sayin’
With you no I don’t have to fake it
Don’t wanna mess this up, don’t wanna open up

All my excuses are useless, you see right through
Why do I do this? I’m new to this, it’s déjà vu
I’d open up but I don’t trust, yeah, I want to
Cut the excuses, ’cause the truth is it’s you

Na-na, na-na-na, na-na
Cut the excuses
Na-na, na-na-na, na-na
Cut the excuses
Na-na, na-na-na, na-na
Ooh

Oh, oh-oh, oh-oh
Oh, oh-oh, oh-oh
Oh, oh-oh, oh-oh
Oh, oh-oh, oh-oh
Oh, oh-oh, oh-oh
All my excuses, déjà vu
I’d open up but I want to
Cut the excuses

 

กลับหน้ารวมเพลง –