แปลเพลง Everything You Do – M2M (Thaisub)

แปลเพลง Everything You Do – M2M เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Everything You Do – M2M Thaisub

แปลเพลง Everything You Do - M2M

แปลเพลง Everything You Do – M2M

Artist: M2M
Song: Everything You Do

แปลเพลง Everything You Do – M2M ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/T6_pBTTA698

แปลเพลง Everything You Do – M2M ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=56123

Youtube Official : https://youtu.be/BbrEAQfoikM

เนื้อเพลง Everything You Do – M2M
Everything you do
Whoo hoo ooh aah
From the moment you looked at me
And ever since you called my name
You’ve been everything that I’ve seen
And know I’m caught up in this game
My mind is spinnin’ round and around
There’s something special I have found
Every time I close my eyes
All I can think of’s you and me
Oh, baby, can’t you see?
That everything you do
Everything that you do
Makes me wanna go, oh, oh, oh, oh
Everything you say
Everything that you say
Makes me wanna go, oh, oh, ah, ah
They’re trying to build a fence
By saying that this won’t last
They tell me I don’t have a chance
That everything moves too fast
But every time I close my eyes
All I can think of’s you and me
Oh, baby, can’t you see?
That everything you do
Everything that you do
Makes me wanna go, oh, oh, oh, oh
Everything you say
Everything that you say
Makes me wanna go, oh, oh, ah, ah
Everything you do
Everything that you do
Makes me wanna go, oh, oh, oh, oh
Everything you say
Everything that you say
Makes me wanna go, oh, oh, ah, ah
My mind is spinnin’ round and around
There’s something special I have found
And every time I close my eyes
All I can think of is you and me
Oh, baby, can’t you see?
That everything you do, oh, oh, oh, oh
Everything
Everything you do
Everything that you do, oh, oh, oh
Everything you say
Everything that you say, oh, oh, oh
Everything you do
Everything that you do
Makes me wanna go, oh, oh, oh, oh
Everything you say
Everything that you say
Makes me wanna go, oh, oh, ah, ah
Everything you do
Everything that you do
Makes me wanna go, oh, oh, oh, oh
Everything you say
Everything that you say
Makes me wanna go, oh, oh, ah, ah
Everything you do
Everything that you do
Makes me wanna go, oh, oh, oh, oh
Everything you say…

 

กลับหน้ารวมเพลง –