แปลเพลง everything i wanted – Billie Eilish (Thaisub)

แปลเพลง everything i wanted – Billie Eilish เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง everything i wanted – Billie Eilish Thaisub

แปลเพลง everything i wanted – Billie Eilish

Artist: Billie Eilish
Song: everything i wanted

แปลเพลง everything i wanted – Billie Eilish ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/S_Wq7-kvh4M

แปลเพลง everything i wanted – Billie Eilish ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=127908

Youtube Official : https://youtu.be/EgBJmlPo8Xw

เนื้อเพลง everything i wanted – Billie Eilish
I had a dream
I got everything I wanted
Not what you’d think
And if I’m being honest
It might’ve been a nightmare
To anyone who might care
Thought I could fly (fly)
So I stepped off the Golden, mm
Nobody cried (cried, cried, cried, cried)
Nobody even noticed
I saw them standing right there
Kinda thought they might care (might care, might care)
I had a dream
I got everything I wanted
But when I wake up, I see
You with me
And you say, “As long as I’m here
No one can hurt you
Don’t wanna lie here
But you can learn to
If I could change
The way that you see yourself
You wouldn’t wonder why you hear
They don’t deserve you”
I tried to scream
But my head was underwater
They called me weak
Like I’m not just somebody’s daughter
Coulda been a nightmare
But it felt like they were right there
And it feels like yesterday was a year ago
But I don’t wanna let anybody know
‘Cause everybody wants something from me now
And I don’t wanna let ’em down
I had a dream
I got everything I wanted
But when I wake up, I see
You with me
And you say, “As long as I’m here
No one can hurt you
Don’t wanna lie here
But you can learn to
If I could change
The way that you see yourself
You wouldn’t wonder why you hear
They don’t deserve you”
If I knew it all then would I do it again?
Would I do it again?
If they knew what they said would go straight to my head
What would they say instead?
If I knew it all then would I do it again?
Would I do it again?
If they knew what they said would go straight to my head
What would they say instead?

 

กลับหน้ารวมเพลง –