แปลเพลง Everything Has Changed – Taylor Swift ft. Ed Sheeran (Thaisub)

แปลเพลง Everything Has Changed – Taylor Swift ft. Ed Sheeran เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Everything Has Changed – Taylor Swift ft. Ed Sheeran Thaisub

แปลเพลง Everything Has Changed - Taylor Swift

Artist: Taylor Swift ft. Ed Sheeran
Song: Everything Has Changed

แปลเพลง Everything Has Changed – Taylor Swift ft. Ed Sheeran ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/ANDLYAoqwag

แปลเพลง Everything Has Changed – Taylor Swift ft. Ed Sheeran ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=48643

Youtube Official : https://youtu.be/w1oM3kQpXRo

เนื้อเพลง Everything Has Changed – Taylor Swift ft. Ed Sheeran
You good to go?
All I knew
This morning when I woke
Is I know something now
Know something now I didn’t before
And all I’ve seen
Since eighteen hours ago
Is green eyes and freckles and your smile
In the back of my mind making me feel like
I just wanna know you better, know you better, know you better now
I just wanna know you better, know you better, know you better now
I just wanna know you better, know you better, know you better now
I just wanna know you, know you, know you
‘Cause all I know is we said, “Hello”
And your eyes look like comin’ home
All I know is a simple name
And everything has changed
All I know is you held the door
You’ll be mine and I’ll be yours
All I know since yesterday
Is everything has changed
And all my walls
Stood tall painted blue
But I’ll take ’em down, take ’em down
And open up the door for you
And all I feel
In my stomach is butterflies
The beautiful kind, makin’ up for lost time
Takin’ flight, makin’ me feel like
I just wanna know you better, know you better, know you better now
I just wanna know you better, know you better, know you better now
I just wanna know you better, know you better, know you better now
I just wanna know you, know you, know you
‘Cause all I know is we said, “Hello”
And your eyes look like comin’ home
All I know is a simple name
Everything has changed
All I know is you held the door
And you’ll be mine and I’ll be yours
All I know since yesterday
Is everything has changed
Come back and tell me why
I’m feelin’ like I’ve missed you all this time
And meet me there tonight
And let me know that it’s not all in my mind
I just wanna know you better, know you better, know you better now
I just wanna know you, know you, know you
All I know is we said, “Hello”
Your eyes look like comin’ home
All I know is a simple name
And everything has changed
All I know is you held the door
You’ll be mine and I’ll be yours
All I know since yesterday
Is everything has changed
All I know is we said, “Hello”
So dust off your highest hopes
All I know is pouring rain
And everything has changed
All I know is a new found grace
All my days, I’ll know your face
All I know since yesterday
Is everything has changed

กลับหน้ารวมเพลง –