แปลเพลง Every Second Of My Life – Vividry (Thaisub)

แปลเพลง Every Second Of My Life – Vividry เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Every Second Of My Life – Vividry Thaisub

แปลเพลง Every Second Of My Life - Vividry
Artist: Vividry
Song: Every Second Of My Life

แปลเพลง Every Second Of My Life – Vividry ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/_gUgdPhoshE

แปลเพลง Every Second Of My Life – Vividry ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=158631

Youtube Official : https://youtu.be/FdKzRE5uMWM

เนื้อเพลง Every Second Of My Life – Vividry
(Ooh)
(Ooh)
Oh baby don’t cry, (don’t cry)
‘Cause there’s always tomorrow, yeah
(Ooh)
Oh if I could fly
Ooh, I would be with you every second of my life

Sometimes it’s just another day to get through
But it’s not easy when you’re blind from the truth
Oh darling
Let me be your mountain
‘Cause I see it as my goal
Wanna be with you every second I got

(Ooh)
Ba-da-‘n-da-da-da-do-do-do (don’t cry)
N-da-da-da-‘n-do-do-do
Do-do-do-do-do-do, oh

(Ooh)
Oh baby don’t cry, (don’t cry)
Ooh I wanna be with you every second of my life, mmm
(Ooh)
I know your world is hollow, (so hollow), yeah
‘Cause I can see it in your eyes, (ooh yeah), oh yeah
(Ooh)
But there is no need for sorrow
‘Cause I will be with every second of my life

Sometimes it’s just another day to get through
But it’s not easy when you’re blind from the truth
Oh darling
Let me be your mountain
‘Cause it is my goal, oh
I wanna be with you every second I got, (ooh)
Ooh I got

Gonna make it alright, ooh, yeah, yeah
Even if you’re down under the ocean floor
Yeah, I’m gonna make it alright

(Ooh)
Ooh, baby don’t cry, (don’t cry)
‘Cause there’s always tomorrow, yeah
(Ooh)
Oh and if I could fly, (could fly), yeah
I would be with you every second of my life
(Ooh)

 

กลับหน้ารวมเพลง –