แปลเพลง emily – Jeremy Zucker & Chelsea Cutler (Thaisub)

แปลเพลง emily – Jeremy Zucker & Chelsea Cutler เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง emily – Jeremy Zucker & Chelsea Cutler Thaisub

แปลเพลง emily - Jeremy Zucker

Artist: Jeremy Zucker & Chelsea Cutler
Song: emily

แปลเพลง emily – Jeremy Zucker & Chelsea Cutler ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/wI4zhYs9zWg

แปลเพลง emily – Jeremy Zucker & Chelsea Cutler ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=157402

Youtube Official : https://youtu.be/qAJr0bzOe6A

เนื้อเพลง emily – Jeremy Zucker & Chelsea Cutler
And the worst of it all
I still believe in you
And these nightmares we’ve kept

In the heat of it all
I made an enemy
Put our demons to rest

So I’ll swallow my pride, and
Fall in line, and
You could just say that, “Everything’s fine”
But we both know that’s not enough

So I’ll promise you I’ll be the best thing for us
Then I’ll fight with your friends and I’ll trash your apartment
I’ll lie to you, screaming I’d die for you
Knowing how hard it’ll be to get back where we started
In Paris you asked me if I was afraid that we’d fall out of love
Would that be okay?
Emily

And in spite of it all
You’re still my everything
When we’re nothing at all
Come to think of it all
You are the centerpiece
Around which I revolve

So I’ll bury the hurt and wait my turn
And we can pretend that people unlearn
When we both know, it’s not enough

So I’ll promise you I’ll be the best thing for us
Then I’ll fight with your friends and I’ll trash your apartment
I’ll lie to you, screaming I’d die for you
Knowing how hard it’ll be to get back where we started
In Paris you asked me if I was afraid that we’d fall out of love
Would that be okay?
Emily
Emily

 

กลับหน้ารวมเพลง –