แปลเพลง Dynamite – BTS (Thaisub ความหมาย ซับไทย เนื้อเพลง)

แปลเพลง Dynamite – BTS เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Dynamite – BTS Thaisub

แปลเพลง Dynamite - BTS

Artist: BTS
Song: Dynamite

แปลเพลง ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/Gi7LbSSvW04

แปลเพลง Dynamite – BTS ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/songs-translation/dynamite-bts-thaisub/

Youtube Official : https://www.youtube.com/watch?v=BV2FdDmGiW0

 

เนื้อเพลง Dynamite – BTS
‘Cause, ah-ah, I’m in the stars tonight
So watch me bring the fire and set the night alightShoes on, get up in the morn
Cup of milk, let’s rock and roll
King Kong, kick the drum, rolling on like a rolling stone
Sing song when I’m walking home
Jump up to the top, LeBron
Ding dong, call me on my phone
Ice tea and a game of ping pongThis is getting heavy
Can you hear the bass boom? I’m ready
Life is sweet as honey
Yeah, this beat cha ching like money
Disco overload, I’m into that, I’m good to go
I’m diamond, you know I glow up
Hey, so let’s go’Cause, ah-ah, I’m in the stars tonight
So watch me bring the fire and set the night alight
Shining through the city with a little funk and soul
So I’ma light it up like dynamite, whoaBring a friend, join the crowd
Whoever wanna come along
Word up, talk the talk, just move like we off the wall
Day or night the sky’s alight
So we dance to the break of dawn
Ladies and gentlemen, I got the medicine, so you should keep ya eyes on the ball, huhThis is getting heavy
Can you hear the bass boom? I’m ready
Life is sweet as honey
Yeah, this beat cha ching like money
Disco overload, I’m into that, I’m good to go
I’m diamond, you know I glow up
Let’s go’Cause, ah-ah, I’m in the stars tonight
So watch me bring the fire and set the night alight
Shining through the city with a little funk and soul
So I’ma light it up like dynamite, whoaDy-na-na-na, na-na, na-na-na, na-na, life is dynamite
Dy-na-na-na, na-na, na-na-na, na-na, life is dynamite
Shining through the city with a little funk and soul
So I’ma light it up like dynamite, whoaDy-na-na-na, na-na, na-na, eh
Dy-na-na-na, na-na, na-na, eh
Dy-na-na-na, na-na, na-na, eh
Light it up, dynamiteDy-na-na-na, na-na, na-na, eh
Dy-na-na-na, na-na, na-na, eh
Dy-na-na-na, na-na, na-na, eh
Light it up, dynamite’Cause, ah-ah, I’m in the stars tonight
So watch me bring the fire and set the night alight
Shining through the city with a little funk and soul
So I’ma light it up like dynamite’Cause, ah-ah, I’m in the stars tonight
So watch me bring the fire and set the night alight
Shining through the city with a little funk and soul
So I’ma light it up like dynamite, whoaDy-na-na-na, na-na, na-na-na, na-na, life is dynamite
Dy-na-na-na, na-na, na-na-na, na-na, life is dynamite
Shining through the city with a little funk and soul
I’ma light it up like dynamite, whoa