แปลเพลง don’t wanna believe – iann dior (Thaisub)

แปลเพลง don’t wanna believe – iann dior เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง don’t wanna believe – iann dior Thaisub

แปลเพลง don't wanna believe - iann dior

Artist: iann dior
Song: don’t wanna believe

แปลเพลง don’t wanna believe – iann dior ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/tr68sIbi-94

แปลเพลง don’t wanna believe – iann dior ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=158842

Youtube Official : https://youtu.be/rx6TNz4mC2Y

เนื้อเพลง don’t wanna believe – iann dior
Ooh
Hahaha, Nick, you’re stupid
It hurt way more than it should
I knew that it would
I lost myself ‘long the way
You make it hard for me
She don’t wanna believe that it ended how it did
When I told her to leave, had to tell her what it is
She was stuck in a dream, thinking that it’d never end
You can blame it on me, you can blame it on me
She don’t wanna believe that it ended how it did
When I told her to leave, had to tell her what it is
She was stuck in a dream, thinking that it’d nеver end
You can blame it on mе, you can blame it on me
I never meant to upset ya (yeah-yeah)
Playing with your feelings leads you in the wrong direction (whoa)
Karma came around, leaving me with all this messin’
I don’t wanna clean it ’cause it’s already been done with
So I take the long way home when I’m sad
Tryna cover it up like I’m using Maybelline
Like I don’t give a fuck, leave it all behind the scenes
Acting like I’m okay, it ain’t really what it seems
It hurt way more than it should
I knew that it would
I lost myself ‘long the way
You make it hard for me
She don’t wanna believe that it ended how it did
When I told her to leave, had to tell her what it is
She was stuck in a dream, thinking that it’d never end
You can blame it on me, you can blame it on me
She don’t wanna believe that it ended how it did
When I told her to leave, had to tell her what it is
She was stuck in a dream, thinking that it’d never end
You can blame it on me, you can blame it on me

 

กลับหน้ารวมเพลง –