แปลเพลง Don’t Wait Up – Shakira (Thaisub)

แปลเพลง Don’t Wait Up – Shakira เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Don’t Wait Up – Shakira Thaisub

แปลเพลง Don't Wait Up - Shakira

Artist: Shakira
Song: Don’t Wait Up

แปลเพลง Don’t Wait Up – Shakira ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/WDwzOcGmMQI

แปลเพลง Don’t Wait Up – Shakira ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=162976

Youtube Official : https://youtu.be/ZWpGjcEAXwk

เนื้อเพลง Don’t Wait Up – Shakira
Do you remember how we lit up the room?
And how you felt before you met all my different moods
I know I drive you mad when I hit you with the truth
Oh oh oh oh

Don’t let your mind think it’s someone else, someone else
I need to do something for myself, oh

Don’t wait up
Don’t wait up, up, up, up, up
Don’t wait up
Don’t wait up, up, up, up, up
Don’t be afraid if it gets late
Yeah, you’ll survive it’s just one night
Don’t wait up
Don’t wait up, up, up, up, up, ah, ah, ah

Why won’t you put down your phone and look me in the eye?
Got all dressed up for you but you seem so occupied
Maybe space is all it takes this time
To fix us

Don’t let your mind think it’s someone else, someone else
I need to do something for myself, oh

Don’t wait up
Don’t wait up, up, up, up, up
Don’t wait up
Don’t wait up, up, up, up, up
Don’t be afraid if it gets late
Yeah, you’ll survive it’s just one night
Don’t wait up
Don’t wait up, up, up, up, up, ah, ah, ah

First I kiss ya
Then I get mad at ya
‘Cause I wish I’d
Be happy without ya
If I ditch you
Then maybe you will understand
Then maybe you will understand

I need to do something for myself, ooh

Don’t wait up
Don’t wait up, up, up, up, up
Don’t wait up
Don’t wait up, up, up, up, up
Don’t be afraid if it gets late
Yeah, you’ll survive it’s just one night
Don’t wait up
Don’t wait up, up, up, up, up, ah, ah, ah

กลับหน้ารวมเพลง –