แปลเพลง Don’t Say You Love Me – M2M (Thaisub)

แปลเพลง Don’t Say You Love Me – M2M เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Don’t Say You Love Me – M2M Thaisub

แปลเพลง Don't Say You Love Me - M2M

Artist: M2M
Song: Don’t Say You Love Me

แปลเพลง Don’t Say You Love Me – M2M ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/M89S_TUv9aM

แปลเพลง Don’t Say You Love Me – M2M ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=59894

Youtube Official : https://youtu.be/ZCFlT_FYnEE

เนื้อเพลง Don’t Say You Love Me – M2M
Got introduced to you by a friend
You were cute and all that
Baby you set the trend, yes you did oh
The next thing I know we’re down at the cinema
We’re sitting there, you start kissing me
What’s that about?
You’re moving too fast, I don’t understand you
I’m not ready yet, baby I can’t pretend
No I can’t
The best I can do is tell you to talk to me
It’s possible, eventual
Love will find a way
Love will find a way…
Don’t say you love me
You don’t even know me
If you really want me
Then give me some time
Don’t go there baby
Not before I’m ready
Don’t say your heart’s in a hurry
It’s not like we’re gonna get married
Give me, give me some time
Here’s how I play, here’s where you stand
Here’s what to prove to get any further than where
It’s been
I’ll make it clear, not gonna tell you twice
Take it slow, you keep pushing me
You’re pushing me away
Pushing me away…
Don’t say you love me
You don’t even know me
If you really want me
Then give me some time
Don’t go there baby
Not before I’m ready
Don’t say your heart’s in a hurry
It’s not like we’re gonna get married
Give me, give me some time
Don’t say you love me
You don’t even know me baby
Baby don’t say you love me, baby
Give me some time…
Don’t say you love me
You don’t even know me
If you really want me
Then give me some time
Don’t go there baby
Not before I’m ready
Don’t say your heart’s in a hurry
It’s not like we’re gonna get married
Give me, give me some time

 

กลับหน้ารวมเพลง –