แปลเพลง Don’t Play – Anne Mari (Thaisub)

แปลเพลง Don’t Play – Anne Mari เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Don’t Play – Anne Mari Thaisub

แปลเพลง Don’t Play - Anne Mari

Artist: Anne Mari
Song: Don’t Play

แปลเพลง Don’t Play – Anne Mari ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/UEpi_YXgAtk

แปลเพลง Don’t Play – Anne Mari ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=156764

Youtube Official : https://youtu.be/NTvtLBqK26s

เนื้อเพลง Don’t Play – Anne Mari
[Anne-Marie:]
Don’t play games
Don’t play games with my heart, ooh-wee
Now the feels hit me differently
When they hittin’ this deep, don’t play
Don’t play, yeah, yeah
Don’t play games
Don’t play games with my heart, ooh-wee
Now the feels hit me differently
When they hittin’ this deep, don’t play
Don’t play, yeah, yeah

[KSI:]
All that time on your own with me
We had fun on the 360
I helped you get a UAV
Still couldn’t never get you that A.C
Sickin’ in school just to get by you
I’m obsessed with this scent on you
Coco Chanel on your neck, with your body in check
Lovin’ all the time with you

But now you’ve just gone missin’
And you’re airin’ all my wishes
You’re online, but still won’t listen
All my time is you dismissin’
This is no way a two-way street
I’m playin’ sad and it’s on repeat
God me in hope when you see my Snap
‘Cause I’m not ready for us to wrap, no, woah

[Anne-Marie:]
Don’t play games
Don’t play games with my heart, ooh-wee
Now the feels hit me differently
When they hittin’ this deep, don’t play
Don’t play, yeah, yeah
Don’t play games
Don’t play games with my heart, ooh-wee (Don’t play games with my heart)
Now the feels hit me differently (Differently, differently)
When they hittin’ this deep, don’t play (Don’t play)
Don’t play, yeah, yeah

All the things you doin’, yeah
I think I’ve seen it all before
Seen it, seen it all before, ah
Everything you’re sayin’
Yeah, I think I’ve heard it all before
Yeah, heard it all before
If you don’t give me your time
Then I ain’t givin’ you mine, huh
If you’re gonna lie
Then I’ma say “goodbye”
Every game you’re playin’
Yeah, boy, I’ve played them all before
And I win them all

[KSI & Anne-Marie:]
‘Cause now you’ve just gone missin’
And you’re airin’ all my wishes
You’re online, but still won’t listen
All my time is you dismissin’
This is no way a two-way street
I’m playin’ sad and it’s on repeat
God me in hope when you see my Snap
‘Cause I’m not ready for us to wrap, no, woah

[Anne-Marie:]
Don’t play games
Don’t play games with my heart, ooh-wee
Now the feels hit me differently
When they hittin’ this deep, don’t play
Don’t play, yeah, yeah (Oh, yeah, yeah)
Don’t play games (Don’t play games with my heart)
Don’t play games with my heart, ooh-wee
Now the feels hit me differently (Differently)
When they hittin’ this deep, don’t play (Yeah, yeah)
Don’t play, yeah, yeah

Play, yeah
Games, yeah
Play, yeah
Play, yeah, yeah
Play, yeah
Games, yeah
Play, yeah
Play, yeah, yeah

 

กลับหน้ารวมเพลง –