แปลเพลง Do That To Me One More Time – Captain & Tennille (Thaisub)

แปลเพลง Do That To Me One More Time – Captain & Tennille เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Do That To Me One More Time – Captain & Tennille Thaisub

แปลเพลง Do That To Me One More Time

Artist: Captain & Tennille
Song: Do That To Me One More Time

แปลเพลง Do That To Me One More Time – Captain & Tennille ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/2dNNXca2Gqo

แปลเพลง Do That To Me One More Time – Captain & Tennille ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=107086

Youtube Official : https://youtu.be/6ORUZxO0tw0

เนื้อเพลง Do That To Me One More Time – Captain & Tennille
Do that to me one more time
Once is never enough with a man like you
Do that to me one more time
I can never get enough of a man like you
Whoa-oh-oh, kiss me like you just did
Oh, baby, do that to me once again
Pass that by me one more time
Once is never enough for my heart to hear
Whoa-oh-oh, tell it to me one more time
I can never hear enough while I got you near
Whoa-oh-oh, say those words again like you just did
Oh, baby, tell it to me once again
Do that to me one more time
Once is never enough with a man like you
Whoa-oh-oh, do that to me one more time
I can never get enough of a man like you
Whoa-oh-oh, kiss me like you just did
Oh, baby, do that to me once again
Whoa-oh-oh, baby, do that to me once again
Whoa-oh-ho-oh-oh-oh, baby, do that to me one more time
(Do it again)
One more time
(Do it again)
One more time
(Do it again)
One more time
(Do it again)
One more time
(Do it again)
One more time
(Do it again)
One more time

กลับหน้ารวมเพลง –