แปลเพลง DO or NOT – PENTAGON (Thaisub)

แปลเพลง DO or NOT – PENTAGON เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง DO or NOT – PENTAGON Thaisub

แปลเพลง DO or NOT - PENTAGON

Artist: PENTAGON
Song: DO or NOT

แปลเพลง DO or NOT – PENTAGON ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/FudxEMh3FPU

แปลเพลง DO or NOT – PENTAGON ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=158221

Youtube Official : https://youtu.be/cU6cnHHX4LM

เนื้อเพลง DO or NOT – PENTAGON
I don’t care if you DO or NOT
상관없어 No matter what you say

말 좀 해봐 좀 DO or NOT
며칠째 또 또 또 똑같아
너의 말을 곱씹어 난
늘 그렇게 다음을 또
I don’t care about you

밀어내지 또 Curling
And you look like The Rolling Stones
이랬다저랬다 근데 난 정했다가
아무것도 모르는 널 보면 못 믿겠어

난 그냥 덤덤 무뎌져 가 점점
Oh DO or NOT 네 맘대로 하세요

좋다고 하든가 아니면 말든가
딱 지금 정해 DO or NOT
So what? I don’t care
나랑 살든가 아니면 말든가
네 맘대로 해 DO or NOT
So what? I don’t care

Do do hey not not
You say do do or not
좋다고 하든가 나랑 살든가
딱 지금 정해 DO or NOT
So what? I don’t care

매일 난 빌었겠지
All day and night (All day)
늘 그렇게 아무도 안 부럽게 (Always)
I don’t understand 아니면 뭐 어때?
I’m ok 갈 데까지 가

난 그래 더 더 무뎌져 가 점점
Oh DO or NOT 네 맘대로 하세요

좋다고 하든가 아니면 말든가
딱 지금 정해 DO or NOT
So what? I don’t care
나랑 살든가 아니면 말든가
네 맘대로 해 DO or NOT
So what? I don’t care

Do do hey not not
You say do do or not
좋다고 하든가 나랑 살든가
딱 지금 정해 DO or NOT
So what? I don’t care

떠나라고 너 잘 사나 보자고
있는 힘껏 널 지워보려고
가볍게 지워 가볍게 미워해

좋다고 하든가 아니면 말든가
딱 지금 정해 DO or NOT
So what? I don’t care
나랑 살든가 아니면 말든가
네 맘대로 해 DO or NOT
So what? I don’t care

So what? Oh oh oh oh oh oh oh oh
So what? I don’t care
So what? Oh oh oh oh oh oh oh oh
So what? I don’t care

Oh oh oh oh oh oh oh oh
So what? I don’t care
So what? Oh oh oh oh oh oh oh oh
So what? I don’t care

 

กลับหน้ารวมเพลง –