แปลเพลง dna – LANY (Thaisub)

แปลเพลง dna – LANY เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง dna – LANY Thaisub

แปลเพลง dna - LANY

Artist: LANY
Song: dna

แปลเพลง dna – LANY ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/yjHEbtpXAtk

แปลเพลง dna – LANY ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=162967

Youtube Official : https://youtu.be/zWlvxQugOEU

เนื้อเพลง dna – LANY
My reputation says that I fall too fast
They try to twist it, try to make it sound bad
But I don’t care, no I don’t care
I’ve broke some hearts and had my heart broken too
And that’s the risk I took when I fell for you
But I don’t care, no I don’t care

This is just the way I am

Sorry I call again when you don’t pick up
And tell you you’re beautiful but probably too much
I tried but I can’t treat ya like the rest of LA
Oh, it’s just not in my DNA to love you only halfway

I wanna hold your hand in front of my friends
Say what I’m feelin’ and not have to pretend
That I don’t care, no I don’t care
I wanna brag about you when you’re not around
Hear your name next to mine ’cause I like the way it sounds

I’m sorry I call again when you don’t pick up
And tell you you’re beautiful but probably too much
I tried but I can’t treat ya like the rest of LA
Oh, it’s just not in my DNA to love you only halfway
Love you only halfway

This is just the way I am

I’m sorry I call again when you don’t pick up
And tell you you’re beautiful but probably too much
I tried but I can’t treat ya like the rest of LA
Oh, it’s just not in my DNA to love you only halfway
Love you only halfway

กลับหน้ารวมเพลง –