แปลเพลง Diet Coke – Suggi (Thaisub)

แปลเพลง Diet Coke – Suggi เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Diet Coke – Suggi Thaisub

แปลเพลง Diet Coke - Suggi

Artist: Suggi
Song: Diet Coke

แปลเพลง Diet Coke – Suggi ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/bFSzwNL6_D4

แปลเพลง Diet Coke – Suggi ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=155607

Youtube Official : https://youtu.be/6imoqCwmxjs

เนื้อเพลง Diet Coke – Suggi

You don’t even see, what I really wanna be
You don’t even see, when it all comes down to me
I just wanna dive into an ocean
When I’m losin’ all my motivation
I don’t even see, what I really wanna be

When I used to drink
I would never drink around’em other kids
Tried it all my best, I would never fit
Let it down the drain, I said
Fuck that noise
Fuck that noise

Oh yeah
Boys be rollin’ deep, just another day
Hated all their mamas, with the louis bags
I’m sick of the plains
I said fuck that noise
Fuck that noise
Maybe I’m lazy, crazy
Not even worried
Hazy, baby
Drivin’ the wrong way
No way, no way
Can’t make a change
Don’t judge me

You don’t even see, what I really wanna be
You don’t even see, when it all comes down to me
I just wanna dive into an ocean (okay)
When I’m losin’ all my motivation (okay)
I don’t even see, what I really wanna be
If one day I could see myself

Hearin’ all them stories about the other guys
How they makin’ bank, how they bought a car
They ask me what I’m doin’
I lay in bed and watch some porn

Ay
I’d rather take it slow, take it my pace
If you got a problem, look at my face
All these competitions, they mean nothin’ to me

Maybe I’m lazy, crazy
Not even worried
Hazy, baby
Drivin’ the wrong way
No way, no way
Can’t make a change
Don’t judge me

You don’t even see, what I really wanna be
You don’t even see, when it all comes down to me
I just wanna dive into an ocean (okay)
When I’m losin’ all my motivation (okay)
I don’t even see, what I really wanna be
If one day I could see myself

You don’t even see, what I really wanna be
You don’t even see, when it all comes down to me
I just wanna dive into an ocean (okay)
When I’m losin’ all my motivation (okay)
I don’t even see, what I really wanna be
If one day I could see myself

กลับหน้ารวมเพลง –