แปลเพลง DiE4u – Bring Me the Horizon (Thaisub)

แปลเพลง DiE4u – Bring Me the Horizon เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง DiE4u – Bring Me the Horizon Thaisub

แปลเพลง DiE4u - Bring Me the Horizon

Artist: Bring Me the Horizon
Song: DiE4u

แปลเพลง DiE4u – Bring Me the Horizon ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/Z_SNsNWUBVA

แปลเพลง DiE4u – Bring Me the Horizon ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=164241

Youtube Official : https://youtu.be/IPUUbVhvqrE

เนื้อเพลง DiE4u – Bring Me the Horizon
You know that I’d die for
I cry for
You know that I’d die for you

You know that I breathe for
I bleed for
You know that I breathe for you

Let me see my halo
Even though it’s painful
I’m prepared to lose

You know that I’d die for
I cry for
You know that I’d die for you

I keep holding my breath for a miracle
Hoping the hole in my heart would’ve healed somehow
Feeling so fucking close to the edge right now
You know you’re everything I hate
I wish I could escape
But you know I would die for you

You know that I’d die for
I cry for
You know that I’d die for you

You know that I breathe for
I bleed for
You know that I breathe for you

Let me see my halo
Even though it’s painful
I’m prepared to lose

You know that I’d die for
I cry for
You know that I’d die for you

‘Cause I’ve died inside
A thousand times
But still I kill myself for you
‘Cause the truth of it
You could slit my wrists
And I’d write your name in a heart with the haemorrhage

Got me so fucking close to the edge right now
You know it’s you I need to kick
You make me feel like shit
And I don’t want to die for you (Die for you)

You know that I’d die for
I cry for
You know that I’d die for you

You know that I breathe for
I bleed for
You know that I breathe for you

Let me see my halo
Even though it’s painful
I’m prepared to lose

You know that I’d die for
I cry for
You know that I’d die for you

This isn’t love
This is a car crash
This isn’t love
This is a blood bath
This isn’t love
This is a sentence
It’s a bullet in the head

This isn’t love
This is a car crash
This isn’t love
This is a blood bath
This isn’t love
This is a sentence
It’s a bullet in the head
So pull the trigger

You know that I’d die for
I cry for
You know that I’d die for you (I’d die for you)

You know that I breathe for
I bleed for
You know that I breathe for you

Let me see my halo
Even though it’s painful
I’m prepared to lose

You know that I’d die for
I cry for
You know that I’d die for you

กลับหน้ารวมเพลง –