แปลเพลง Diamonds – Sam Smith (Thaisub)

แปลเพลง Diamonds – Sam Smith เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Diamonds – Sam Smith Thaisub

แปลเพลง Diamonds - Sam Smith

Artist: Sam Smith
Song: Diamonds

แปลเพลง Diamonds – Sam Smith ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/gSPh6779lnM

แปลเพลง Diamonds – Sam Smith ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=156929

Youtube Official : https://youtu.be/8RvAKRoIDqU

เนื้อเพลง Diamonds – Sam Smith
Diamonds, diamonds, diamonds, diamonds
Diamonds, diamonds, diamonds, diamonds
Diamonds, diamonds, diamonds, diamonds
Diamonds, diamonds, diamonds, diamonds
Have it all
Rip our memories off the wall
All the special things I bought
They mean nothing to me anymore
But to you
They were everything we were
They meant more than every word
Now I know just what you love me for
Take all the money you want from me
Hope you become what you want to be
Show me how little you care
How little you care, how little you care
You dream of glitter and gold
My heart’s already been sold
Show you how little I care
How little I care, how little I care
My diamonds leave with you
You’re never gonna hear my heart break
Never gonna move in dark ways
Baby, you’re so cruel
My diamonds leave with you
Material love won’t fool me
When you’re not here I can breathe
Think I always knew
My diamonds leave with you
(Diamonds, diamonds, diamonds, diamonds)
Shake it off
Shake the fear of feeling lost
Always me that pays the cost
I should never trust so easily
You lied to me, lie-lied to me
Then left with my heart ’round your chest
Take all the money you want from me
Hope you become what you want to be
Show me how little you care
How little you care, how little you care
You dream of glitter and gold
My heart’s already been sold
Show you how little I care
How little I care, how little I care
My diamonds leave with you
You’re never gonna hear my heart break
Never gonna move in dark ways
Baby, you’re so cruel
My diamonds leave with you
Material love won’t fool me
When you’re not here I can breathe
Think I always knew
My diamonds leave with you
Diamonds, diamonds, diamonds, diamonds (woah-oh)
Diamonds, diamonds, diamonds, diamonds (woah-oh)
Diamonds, diamonds, diamonds, diamonds
Always knew, my diamonds leave with you
Diamonds, diamonds, diamonds, diamonds (woah-oh)
Diamonds, diamonds, diamonds, diamonds (woah-oh)
Diamonds, diamonds, diamonds, diamonds
Always knew
Diamonds, diamonds, diamonds, diamonds
You’re never gonna hear my heart break
Never gonna move in dark ways
Baby, you’re so cruel
My diamonds leave with you
Material love won’t fool me
When you’re not here I can breathe
Think I always knew
My diamonds leave with you, oh
You’re never gonna hear my heart break
Never gonna move in dark ways (oh-oh)
Baby, you’re so cruel (so cruel)
My diamonds leave with you
Material love won’t fool me
When you’re not here I can breathe
Think I always knew
My diamonds leave with you
Diamonds, diamonds, diamonds, diamonds (woah-oh)
Diamonds, diamonds, diamonds, diamonds (woah-oh)
Diamonds, diamonds, diamonds, diamonds
Always knew, my diamonds leave with you
Diamonds, diamonds, diamonds, diamonds (woah-oh)
Diamonds, diamonds, diamonds, diamonds (woah-oh)
Diamonds, diamonds, diamonds, diamonds
Always knew, my diamonds leave with you
Diamonds, diamonds, diamonds, diamonds
Diamonds, diamonds, diamonds, diamonds

 

กลับหน้ารวมเพลง –