แปลเพลง Desperado – Eagles (Thaisub)

แปลเพลง Desperado – Eagles เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Desperado – Eagles Thaisub

แปลเพลง Desperado – Eagles

Artist: Eagles
Song: Desperado

แปลเพลง Desperado – Eagles ในรูปแบบ Youtube :

แปลเพลง Desperado – Eagles ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=59855

Youtube Official : https://youtu.be/hhe0ULrAHIw

เนื้อเพลง Desperado – Eagles
Desperado, why don’t you come to your senses?
You been out ridin’ fences for so long now
Oh, you’re a hard one
But I know that you got your reasons
These things that are pleasin’ you
Can hurt you somehow
Don’t you draw the Queen of Diamonds, boy
She’ll beat you if she’s able
You know the Queen of Hearts is always your best bet
Now, it seems to me, some fine things
Have been laid upon your table
But you only want the ones that you can’t get
Desperado, oh, you ain’t gettin’ no younger
Your pain and your hunger, they’re drivin’ you home
And freedom, oh, freedom, well, that’s just some people talkin’
Your prison is walkin’ through this world all alone
Don’t your feet get cold in the winter time?
The sky won’t snow and the sun won’t shine
It’s hard to tell the nighttime from the day
You’re losin’ all your highs and lows
Ain’t it funny how the feeling goes away?
Desperado, why don’t you come to your senses?
Come down from your fences, open the gate
It may be rainin’, but there’s a rainbow above you
You better let somebody love you (let somebody love you)
You better let somebody love you
Before it’s too late

 

กลับหน้ารวมเพลง –