แปลเพลง Dandelion – Galantis & JVKE (Thaisub)

แปลเพลง Dandelion – Galantis & JVKE เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Dandelion – Galantis & JVKE Thaisub

แปลเพลง Dandelion - Galantis & JVKE

Artist: Galantis & JVKE
Song: Dandelion

แปลเพลง Dandelion – Galantis & JVKE ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/WLEUm3vdVYk

แปลเพลง Dandelion – Galantis & JVKE ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=156749

Youtube Official : https://youtu.be/L0Y7GiSl1z8

เนื้อเพลง Dandelion – Galantis & JVKE
Picked up a dandelion
You had me mesmerized
You and me
So pretty
Just when I start to like you
You just get up and leave
In the breeze
Why’d you leave

Picked up a dandelion
You had me mesmerized
You and me
So pretty
Just when I start to like it
You just get up and leave
In the breeze
Why’d you leave

Picked up a dandelion
You had me mesmerized
So pretty
Just when I start to like it
You just get up and leave
In the breeze
Why’d you leave

Here today, gone tomorrow
Temporary
(Temporary)
What is this, gotta be
Temporary
The day you left
It felt like death
You’re all I ever needed
(All I ever needed)

Picked up a dandelion
You had me mesmerized
You and me
So pretty
Just when I start to like it
You just get up and leave
In the breeze
Why’d you leave

Picked up a dandelion
(Why’d you leave?)

Here today, gone tomorrow
Temporary
(Temporary)
What is this, gotta be
Temporary
The day you left
It felt like death
You’re all I ever needed
(All I ever needed)

Picked up a dandelion
You had me mesmerized
So pretty
Just when I start to like it
You just get up and leave
In the breeze
Why’d you leave

Picked up a dandelion
You had me mesmerized
You and me

 

กลับหน้ารวมเพลง –