แปลเพลง Dancing Cartoon – BOL4 (Thaisub)

แปลเพลง Dancing Cartoon – BOL4 เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Dancing Cartoon – BOL4 Thaisub

แปลเพลง Dancing Cartoon - BOL4

Artist: BOL4
Song: Dancing Cartoon

แปลเพลง Dancing Cartoon – BOL4 ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/5oQJwWuWLNY

แปลเพลง Dancing Cartoon – BOL4 ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=154667

Youtube Official : https://youtu.be/ZcwORBWKl-U

เนื้อเพลง Dancing Cartoon – BOL4
Dancing all the night
미친 듯이 춤춰
오늘은 널 잊을 거야
Drink so much right?
Soda pop처럼 넘 달콤해서 취하지가 않아잘생기기는 했지
키도 딱 적당하지
안 좋아할 수 없는 거지
날 쳐다보지 않지
속상한 맘 알지?
나 미친 듯이 춤출 거야

Oh I just want you tonight
And I just wanna fall in love with you with you
차가운 얼음 같애
난 뜨거운 아아 같애
오 니가 없는 lonely한 tonight

Stay up all night
미친 듯이 춤춰
오늘은 못 잊을 거야
Drink so much right?
Sweet candy처럼 달콤해서 취하지가 않아

날 쳐다보긴 했지
눈웃음 넘 예쁘지
안 좋아할 수 없는 거지
넌 다가오지 않지
속상한 맘 알지?
나 미친 듯이 춤출 거야

Oh I just want you tonight
And I just wanna fall in love with you with you
차가운 얼음 같애
난 뜨거운 아아 같애
오 니가 없는 lonely한 tonight

Baby woo 너무 어지러워
Woo 네게 기대버린 나
Feel so high
Feel so good
It’s like dancing cartoon tonight

Dancing all the night
Drink so much right?
미쳐버린 것 같애
내일이 없는 완벽한 tonight

Oh I just fall in love right?
And I just wanna kiss baby with you with you
뜨거워진 것 같애
미쳐버린 것 같애
내일이 없는 완벽한 tonight

 

กลับหน้ารวมเพลง –