แปลเพลง Dance Again – elena Gomez (Thaisub)

แปลเพลง Dance Again – elena Gomez เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Dance Again – elena Gomez Thaisub

แปลเพลง Dance Again - elena Gomez

Artist: elena Gomez
Song: Dance Again

แปลเพลง ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/-H3tskOj0yM

แปลเพลง Dance Again – elena Gomez ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/แปลเพลง/แปลเพลง-dance-again-selena-gomez/

Youtube Official : https://youtu.be/YZ-LagCs6GA

เนื้อเพลง Dance Again – elena Gomez

Happiness
Ain’t something you sit back and you wait for
Mm-mm, ah-ah
Confidence
Is throwing your heart through every brick wall
Mm-mm, ah-ah

I kick-start the rhythm
All the drama’s in remission
No, I don’t need permission

Feels so, feels so, feels so good to dance again
Feels so, feels so, feels so good to dance again
With my emotions, I just start going in
With everything
To dance again
Feels so, feels so, feels so good

Vulnerable
Ain’t easy, believe me, but I do it
Mm-mm, ah-ah
It’s like I’m ten feet tall
I’m high off the weight of them shoulders
Mm-mm, ah-ah

I kick-start the rhythm
All the drama’s in remission
No, I don’t need permission
I kick-start my system
When I speak, my body listens
I know what I’m missing

Feels so, feels so, feels so good to dance again
Feels so, feels so, feels so good to dance again
With my emotions, I just start going in
With everything
To dance again
Feels so, feels so, feels so good

Ooh (ah), (ooh)
I’m feeling
Ooh (ah), (ooh)
Me again
Ooh (ah), (ooh)
Feels so good to dance again (ah)
Feels so, feels so, feels so good

Happiness
Ain’t something you sit back and you wait for
Feels so, feels so, feels so good to dance again (ah)

Feels so, feels so, feels so good to dance again
With my emotions, I just start going in (going)
With everything (everything)
To dance again
Feels so, feels so, feels so good

I kick-start the rhythm (ooh)
All the drama’s in remission (ooh I’m feeling)
Mmm (ooh, ah) mmm (me again)
I kick-start the rhythm (ooh, ah)
All the drama’s in remission (ooh, I’m feeling)
Mmm (ooh, ah) feels so, feels so, feels so good

กลับหน้ารวมเพลง –