แปลเพลง Cry Dancing – NOTD, Nina Nesbitt (Thaisub ความหมาย เนื้อเพลง)

แปลเพลง Cry Dancing – NOTD, Nina Nesbitt Thaisub เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Cry Dancing – NOTD, Nina Nesbitt

แปลเพลง Cry Dancing – NOTD, Nina Nesbitt

Artist: NOTD, Nina Nesbitt
Song: Cry Dancing

แปลเพลง ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/61AMUMndkxM

แปลเพลง Cry Dancing – NOTD, Nina Nesbitt ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/songs-translation/cry-dancing-notd-nina-nesbitt-thaisub/

Youtube Official : https://youtu.be/Qp-UbtDVf7I

 

เนื้อเพลง Cry Dancing – NOTD, Nina Nesbitt

No more thinking about you, no
Not even once
I don’t sleep in your T-shirt, I gave it away
In a black bag with the rest of your stuff
I don’t drink to forget you, I drink to have fun
Tonight, I’ma let go and kiss someone

Had too many shots and now my throat is kinda hurting
Can’t think of a reason why my eyes have started burning
I’m just PMSing, or the world is too depressing
I swear every weekend must be allergy season

I’m crying, dancing
Thank you for understanding
It’s not my heart that’s breaking
It’s just these shoes are killing me
I’m crying, dancing
It’s really quite outstanding
It’s not my heart that’s breaking
It’s just the songs they’re playin

I’m hanging in the bathroom and she’s giving me a tissue
Feeling kinda sorry for the girls with all these issues
I’m so glad I’m happy, I’m not missing anybody
I stumble to the bar ’cause it’s coming over hard

I’m crying, dancing
Thank you for understanding
It’s not my heart that’s breaking
It’s just these shoes are killing me
I’m crying, dancing
It’s really quite outstanding
It’s not my heart that’s breaking
It’s just the songs they’re playing

I’m just cry-y-y, y-y-y, y-y-y
Cry dancing
I’m just cry-y-y, y-y-y, y-y-y
Cry dancing (Cry)

No more thinking about you, no
Not even once
I don’t sleep in your T-shirt
I’ll dance in it tonight
Yeah, I’m gonna dance in it

I’m crying, dancing
Thank you for understanding
It’s not my heart that’s breaking
It’s just these shoes are killing me
I’m crying, dancing
It’s really quite outstanding
It’s not my heart that’s breaking
It’s just the songs they’re playing

I’m just cry-y-y, y-y-y, y-y-y
Cry dancing (Just let me cry)
I’m just cry-y-y, y-y-y, y-y-y
Cry dancing
You know, it’s not my heart that’s breaking

Cry-y-y, y-y-y, y-y-y
Cry dancing
Cry-y-y, y-y-y, y-y-y
Cry dancing