แปลเพลง Cry About It Later – Katy Perry (Thaisub)

แปลเพลง Cry About It Later – Katy Perry เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Cry About It Later – Katy Perry Thaisub

แปลเพลง Cry About It Later - Katy Perry

Artist: Katy Perry
Song: Cry About It Later

แปลเพลง Cry About It Later – Katy Perry ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/KfMtybXZabI

แปลเพลง Cry About It Later – Katy Perry ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=151605

Youtube Official : https://youtu.be/SjmXERieW9s

เนื้อเพลง Cry About It Later – Katy Perry
I’ll cry about it later
I’ll cry about it later
Tonight I’m havin’ fun
Tonight I’m havin’ fun
I’ll cry about it later
I’ll cry about it later
Tonight I’m gettin’ some
Tonight I’m gettin’ somethin’ brand new
I know tomorrow I’ll be love hungover
But I’m ready for a shameless summer
Champagne on ice only makes you stronger
Pourin’ it, pourin’ it, pourin’ it non-stop, ah
Drinkin’ it, drinkin’ it, drinkin’ it all up, ah
Body to body, I almost forgot
You’re not him, you’re not her
I’ll cry about it later
I’ll cry about it later
Tonight I’m havin’ fun
Tonight I’m havin’ fun
I’ll cry about it later
I’ll cry about it later
Tonight I’m gettin’ some
Tonight I’m gettin’ somethin’ brand new
I think I’m ready to be someone’s new muse
I think I’m ready for a brand new tattoo
I’m gonna fake it ’til it makes me feel good
Pourin’ it, pourin’ it, pourin’ it non-stop, ah (one more)
Drinkin’ it, drinkin’ it, drinkin’ it all up, ah
Body to body, I almost forgot
You’re not him, you’re not her
I’ll cry about it later
I’ll cry about it later
Tonight I’m havin’ fun
Tonight I’m havin’ fun
I’ll cry about it later
I’ll cry about it later
Tonight I’m gettin’ some
Tonight I’m gettin’ some
I’ll cry about it later
I’ll cry about it later
Tonight I’m havin’ fun
Tonight I’m havin’ fun
I’ll cry about it later
I’ll cry about it later
Tonight I’m gettin’ some
Tonight I’m gettin’ somethin’ brand new
Ooh
I know tomorrow I’ll be love hungover
Ooh
And it’s half past three
And I got angel wings
But a devil’s grin
And only one can win
No, no, no, no
I’ll cry about it later
I’ll cry about it later
Tonight I’m havin’ fun
Tonight I’m havin’ fun
I’ll cry about it later
I’ll cry about it later
Tonight I’m gettin’ some
Tonight I’m gettin’ somethin’ brand new

กลับหน้ารวมเพลง –