แปลเพลง Cruise Control – Ben Kessler (Thaisub)

แปลเพลง Cruise Control – Ben Kessler เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Cruise Control – Ben Kessler Thaisub

แปลเพลง Cruise Control - Ben Kessler

Artist: Ben Kessler
Song: Cruise Control

แปลเพลง Cruise Control – Ben Kessler ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/rNFeQ4LZ2ts

แปลเพลง Cruise Control – Ben Kessler ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=157434

Youtube Official : https://youtu.be/X09u0CzD0Pc

เนื้อเพลง Cruise Control – Ben Kessler
One foot on the gas, one foot on the break
All the things I love are the things that I hate
I breathe deep or I suffocate
I’m either numb or I feel everything
Best I ever had or I can’t stand the taste
Take one drink, drink all I can take
I’m scared to leave, but I don’t wanna stay
I wanna grow, but I don’t wanna change
I’m floating and falling
Don’t know where I’m going
But damn, it’s exhausting
I’ll get there, I know it
Cruise control, yeah
I want fame, but I don’t wanna show my face
I want love, but I keep pushing it away
I want it all, but how much can I really take?
I’m getting nothing tryna be everything
Oh, I’m floating and falling
Don’t know where I’m going
But damn, it’s exhausting
I’ll get there, I know it
Cruise control
I’ll make it home
Foot off the gas, just wanna cut the brakes
Wanna love something I can’t chase
Wanna see myself face to face
Wanna believe it when I say
It’s okay to be
Floating and falling
Not knowin’ where I’m going
But damn, it’s exhausting
I’ll get there, I know it
Cruise control
I’ll make it home
Foot off the gas, just wanna cut the brakes
Wanna love something I can’t chase
Wanna see myself face to face
Wanna believe it when I say
It’s okay to be
Floating and falling
Not knowin’ where I’m going
But damn, it’s exhausting
I’ll get there, I know it
Cruise control, yeah
I’ll make it home

 

กลับหน้ารวมเพลง –