แปลเพลง Crowded Room – Conor Maynard (Thaisub)

แปลเพลง Crowded Room – Conor Maynard เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Crowded Room – Conor Maynard Thaisub

แปลเพลง Crowded Room - Conor Maynard
Artist: Conor Maynard
Song: Crowded Room

แปลเพลง Crowded Room – Conor Maynard ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/AByb3MJlJlU

แปลเพลง Crowded Room – Conor Maynard ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=158783

Youtube Official : https://youtu.be/ejPRWGuIzpw

เนื้อเพลง Crowded Room – Conor Maynard
I still remember that perfect smile
That you gave me the the first time I saw you
I knew it then and I still know now
That my darling I’ll always adore you
Promise me that you’ll always be
The same person you’ve always been
And love me whether I’m strong or weak
Say you won’t let go
Say you won’t let go
I’m standing in a crowded room
But it doesn’t change that all I see is you
I swear that you’re perfect
I don’t deserve this night with you
Night with you, oh
I’m standing in a crowded room
If heaven’s a place then it was made for two
I swear that you’re perfect
I don’t deserve this night with you
But I’d love to spend my life with you
I swear it feels like you’re made for me
By the way that our lips fit together
And when we lay in each others arms
Hope you know I could stay there forever
Promise me that you’ll always be
The same person you’ve always been
And love me whether I’m strong or weak
Say you won’t let go
Say you won’t let go
I’m standing in a crowded room
But it doesn’t change that all I see is you
I swear that you’re perfect
I don’t deserve this night with you
Night with you, oh
I’m standing in a crowded room
If heaven’s a place then it was made for two
I swear that you’re perfect
I don’t deserve this night with you
But I’d love to spend my life with you
I’m standing in a crowded room
And everyone knows that all I need is you
I knew when I met you
I’d never forget this night with you
Night with you
I’m standing in a crowded room
But it doesn’t change that all I see is you
I swear that you’re perfect
I don’t deserve this night with you
Night with you, oh
I’m standing in a crowded room
If heaven’s a place then it was made for two
I swear that you’re perfect
I don’t deserve this night with you
But I’d love to spend my life with you

 

กลับหน้ารวมเพลง –