แปลเพลง Come Here and Leave Me Alone – Alexander 23 (Thaisub)

แปลเพลง Come Here and Leave Me Alone – Alexander 23 เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Come Here and Leave Me Alone – Alexander 23 Thaisub

แปลเพลง Come Here and Leave Me Alone - Alexander 23

Artist: Alexander 23
Song: Come Here and Leave Me Alone

แปลเพลง Come Here and Leave Me Alone – Alexander 23 ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/HxF6OMc8jt0

แปลเพลง Come Here and Leave Me Alone – Alexander 23 ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=157847

Youtube Official : https://youtu.be/uTRmYS1NGHc

เนื้อเพลง Come Here and Leave Me Alone – Alexander 23
I’m not crazy
It’s normal to cry in the Target parking lot
I’m not crazy
No, everybody screams into their pillow at three in the morning

Sometimes it’s hard to tell
If I’m talking to you or to myself
But, baby, please

Come here and leave me alone
Love me but don’t get too close
Touch me from a mile away
Get out, oh baby, won’t you stay?
Stay near and give me some room
Hate me, baby, I love you
Call me and shatter my phone
Come here and leave me, leave me alone
Come here and leave me, leave me alone
Come here and leave me alone

I’m not stupid
And, yeah, maybe I’m a lot of things, not all of them good
But I’m not stupid
I know it’s unfair to wake you up like this at three in the morning

But sometimes it’s hard to tell (To tell)
If I need love from you or from myself (Myself)
Oh baby, please

Come here and leave me alone
Love me but don’t get too close
Touch me from a mile away
Get out, oh baby, won’t you stay?
Stay near and give me some room
Hate me, baby, I love you
Call me and shatter my phone
Come here and leave me, leave me alone

Go away and kiss my face
Come here and leave me, leave me alone
Go away and kiss my face
Come here and leave me, leave me alone
Go away and kiss my face
Come here and leave me, leave me alone
Go away and kiss my face
Come here and leave me, leave me alone

 

กลับหน้ารวมเพลง –