แปลเพลง Coin – IU (Thaisub)

แปลเพลง Coin – IU เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Coin – IU Thaisub

แปลเพลง Coin - IU

Artist: IU
Song: Coin

แปลเพลง Coin – IU ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/VEcnBQBO_iY

แปลเพลง Coin – IU ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=158431

Youtube Official : https://youtu.be/dk22oBpplKA

เนื้อเพลง Coin – IU
강자에게 더 세게 I love gamble
과감할수록
신세계 on my table
I’m sorry 세상이 원래 불공평해
So 더럽게 재미있지Now I move I move I move I move I move
Go ahead

I don’t look
no look no look no look no look
What’s in my hand

I said go

Baby 알잖아 내가 한 번 미치면
어디까지 가는지
마지막 게임이니만큼
후회 없는 실수를 저질러

I can’t die I’m all-in
all-in
I can’t die I’m all-in
all-in
I can’t die I’m all

Born to be gambler
배운 적 없지 even no tutor
최악의 패를 가지고 싹 쓸어
한 수 배우고 싶음 더 예의 있게 굴어

승리를 손에 꽉 잡아 말아 쥐어
Worth more than jewels
저리 가서 놀아줘
It’s no kids zone
매경기 살벌하게
난 목숨을 걸어 like a bullfight

Go vamos vamos vamos vamos vamos
Go ahead

It’s new rule
new rule new rule new rule new rule
Watch your back

I said go

Baby 알잖아
내가 지금 이 판에
도대체 뭘 거는지
마지막 betting이니만큼
엉망으로 테이블을 어질러

I can’t die I’m all-in

Queen, Nicely done. My bad you lose.
구걸하지 않는 눈빛 우리 game의 rule

Come on, give it up. Wholly you lose.
끝내줄게 그만 여기서

I can’t die I’m all-in
all-in
I can’t die I’m all-in
all-in

I can’t die I’m all-in

(It’s my last
no game no more no more)

I can’t die I’m all-in

(It’s my last
no game no more no more)

I can’t die I’m all-in

 

กลับหน้ารวมเพลง –