แปลเพลง Coffee In Bed – Pentatonix (Thaisub)

แปลเพลง Coffee In Bed – Pentatonix เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Coffee In Bed – Pentatonix Thaisub

แปลเพลง Coffee In Bed - Pentatonix

Artist: Pentatonix
Song: Coffee In Bed

แปลเพลง Coffee In Bed – Pentatonix ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/pJ3ZQJvXT8I

แปลเพลง Coffee In Bed – Pentatonix ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=157546

Youtube Official : https://youtu.be/W5G5st9rUwY

เนื้อเพลง Coffee In Bed – Pentatonix
You’re in a mood
You’re a little anxious but with gratitude
Underneath the blankets in a spinning room
Staring into blankness
While you’re dreaming of a better view

You spend every Saturday morning
Stuck on a replay of last night
I won’t take your words as a warning
And I’ll pick you up every time

If you’re hurting
I only wanna hurt with you
If you’re searching
I’m gonna be the first for you
You’re the person
I know I’m gonna hold on to

When you get too in your head
I’ll bring you coffee in bed
In bed
In bed
When you get too in your head
I’ll bring you coffee in bed
In bed
I’ll stay with you in your head
I’ll bring you coffee in bed

I’m on a plane
In the south of Texas back to east LA
Going through our messages I’m blown away
How can you make me feel so much
When you’ve got so little to say

You spend every Saturday morning
Stuck on a replay of last night
I won’t take your words as a warning
And I’ll pick you up every time

If you’re hurting
I only wanna hurt with you
If you’re searching
I’m gonna be the first for you
You’re the person
I know I’m gonna hold on to

When you get too in your head
I’ll bring you coffee in bed
In bed
In bed
When you get too in your head
I’ll bring the coffee in bed
In bed
I’ll stay with you in your head
I’ll bring you coffee in bed

Spend every Saturday morning
Stuck on a replay of last night
Won’t take your words as a warning
And I’ll pick you up every time

If you’re hurting
I only wanna hurt with you
If you’re searching
I’m gonna be the first for you
You’re the person
I know I’m gonna hold on to

When you get too in your head
I’ll bring you coffee in bed
In bed
In bed
When you get too in your head
I’ll bring you coffee in bed
In bed
I’ll stay with you in your head
I’ll bring you coffee in bed
In bed
In bed
When you get too in your head
I’ll bring you coffee in bed

 

กลับหน้ารวมเพลง –