แปลเพลง Circles – Post Malone (Thaisub)

แปลเพลง Circles – Post Malone เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Circles – Post Malone Thaisub

แปลเพลง Circles - Post Malone
Artist: Post Malone
Song: Circles

แปลเพลง Circles – Post Malone ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/BYeGVaQM7L4

แปลเพลง Circles – Post Malone ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=123904

Youtube Official : https://youtu.be/wXhTHyIgQ_U

เนื้อเพลง Circles – Post Malone
Oh, oh, oh-oh
Oh, oh, oh-oh
Oh, oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh
We couldn’t turn around
‘Til we were upside down
I’ll be the bad guy now
But no, I ain’t too proud
I couldn’t be there
Even when I tried
You don’t believe it
We do this every time
Seasons change and our love went cold
Feed the flame ’cause we can’t let it go
Run away, but we’re running in circles
Run away, run away
I dare you to do something
I’m waiting on you again
So I don’t take the blame
Run away, but we’re running in circles
Run away, run away, run away
Let go
I got a feeling that it’s time to let go
I say so
I knew that this was doomed from the get-go
You thought that it was special, special
But it was just the sex though, the sex though
And I still hear the echoes (The echoes)
I got a feeling that it’s time to let it go, let it go
Seasons change and our love went cold
Feed the flame ’cause we can’t let it go
Run away, but we’re running in circles
Run away, run away
I dare you to do something
I’m waiting on you again
So I don’t take the blame
Run away, but we’re running in circles
Run away, run away, run away
Maybe you don’t understand what I’m going through
It’s only me
What you got to lose?
Make up your mind, tell me
What are you gonna do?
It’s only me
Let it go
Seasons change and our love went cold
Feed the flame ’cause we can’t let it go
Run away, but we’re running in circles
Run away, run away
I dare you to do something
I’m waiting on you again
So I don’t take the blame
Run away, but we’re running in circles
Run away, run away, run away

 

กลับหน้ารวมเพลง –