แปลเพลง Cheers – Blackbear & Wiz Khalifa (Thaisub)

แปลเพลง Cheers – Blackbear & Wiz Khalifa เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Cheers – Blackbear & Wiz Khalifa Thaisub

แปลเพลง Cheers - Blackbear & Wiz Khalifa

Artist: Blackbear & Wiz Khalifa
Song: Cheers

แปลเพลง Cheers – Blackbear & Wiz Khalifa ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/Xqm5qKUtjbM

แปลเพลง Cheers – Blackbear & Wiz Khalifa ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=157700

Youtube Official : https://youtu.be/gEjiMEEFSGI

เนื้อเพลง Cheers – Blackbear & Wiz Khalifa
Cheers, here’s to nothin’
Hope the tears were for somethin’
Can we drink, drink to nothing?
Can we toast to the pain?
Let’s toast to the pain
Walkin’ through West LA
Vivienne Westwood chain
Swinging like my mood
Sit around and watch cartoons
In the crib, sipping tea
Bad b- on Zoom
I don’t care that I’m alone, I just wanna die happy
Make a couple M’s, invest it back and make it last me
I wanna see my friends and I don’t wanna be depressed
Let’s toast to the pain and let’s toast to the stress, like
Cheers, here’s to nothin’
Hope the tears were for somethin’
Can we drink, drink to nothing?
Can we toast to the pain?
Yeah, cheers, here’s to nothin’
Can we drink, drink to something?
Here’s to years of feeling nothing
Can we toast to the pain?
Let’s toast to the pain
Na-na, na-na, na-na
Na-na, na-na, na-na
Na-na, na-na, na-na
Let’s toast to bad days
Turn the pain into champagne
Jordan Dior’s unlaced
Can’t make up my mood, switch whips like I switch my shoes
I’m sending every texts with balloons
‘Cause I’m sick of being sad, I just wanna be happy
Sick of reminiscing, wanna put it all past me
I miss my friends but my friends are all depressed
Let’s toast to the pain, let’s toast to the stress, like
Cheers, here’s to nothin’
Hope the tears were for somethin’
Can we drink, drink to nothing?
Can we toast to the pain?
Yeah, cheers, here’s to nothin’
Can we drink, drink to something?
Here’s to years of feeling nothing
Can we toast to the pain?
Let’s toast to the pain
Na-na, na-na, na-na
Na-na, na-na, na-na
Na-na, na-na, na-na
Yeah, yeah, let’s toast to the pain
Na-na, na-na, na-na
Na-na, na-na, na-na
Na-na, na-na, na-na
Yeah-yup, okay
I got a joint rolled up
Call up the gang ’cause I just pulled up
Diamonds in my chain, quit the hate, move up
Always first place, I don’t hang with losers
And I done seen way too many problems, today, I just need a bottle
And a bad lil’ model, she don’t need no title
When I’m smokin’ on loud, so is everyone around ’em
And man the checks keep comin’ so my hands keep countin’ like, “Damn”
Roll me somethin’, I don’t pass, I keep on puffin’
And them cones she keep on stuffin’, every day we get high
I ain’t makin’ no plans, if I’m late, blame it on somethin’ (somethin’)
Tell ’em don’t need to wait ’cause I’m takin’ all day
All work, no play, don’t relate, so what?
I’m fillin’ my cup, yeah-yup
Cheers, here’s to nothin’
Hope the tears were for somethin’
Can we drink, drink to nothing?
Can we toast to the pain?
Yeah, cheers, here’s to nothin’
Can we drink, drink to something?
Here’s to years of feeling nothing (yeah, yup)
Can we toast to the pain? (Uh-huh, yeah)
Let’s toast to the pain
Na-na, na-na, na-na
Na-na, na-na, na-na
Na-na, na-na, na-na
Yeah, yeah, let’s toast to the pain
Here’s to nothin’
Can we drink, drink to something?
Here’s to years of feeling nothing
Can we toast to the pain?
Let’s toast to the pain

 

กลับหน้ารวมเพลง –