แปลเพลง Care About You – K Will (Thaisub)

แปลเพลง Care About You – K Will เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Care About You – K Will Thaisub

แปลเพลง Care About You - K Will

Artist: K Will
Song: Care About You

แปลเพลง Care About You – K Will ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/mWTiEjJGhGg

แปลเพลง Care About You – K Will ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=155775

Youtube Official : https://youtu.be/kBLrgCevwWc

เนื้อเพลง Care About You – K Will
하루에 몇 번씩 나에게 다가와
눈이 부시게 나를 밝혀주었던 너
희미했던 내 삶을 바꿔준 사람
그대 때문에 미치겠어
그대여 나의 손을 잡아요

그냥 거기 있어요
너만 생각하면 터질 것 같아
나를 바라봐줘요
내 맘속엔 네가 살고 있는걸
아나요
좋다고 말해
Just wanna be a love tonight

좋다고 말해
그대만을 기다리잖아
사랑에 빠진 것 같아
나 너를 좋아하나 봐
자꾸만 너를 불러본다
나라고 말해
Just wanna be a love tonight

나라고 말해
너 하나만 바라볼 사람
꿈이 아니면 좋겠어
난 너였으면 좋겠어
자꾸만 너를 불러본다
좋다고 말해

그대여 지금 어디 있나요
그냥 거기 있어요
함께 하고 싶어 모든 순간들
나를 바라봐줘요
내 맘속엔 네가 살고 있는걸
아나요
좋다고 말해
Just wanna be a love tonight

좋다고 말해
그대만을 기다리잖아
사랑에 빠진 것 같아
나 너를 좋아하나 봐
자꾸만 너를 불러본다
나라고 말해
Just wanna be a love tonight

나라고 말해
너 하나만 바라볼 사람
꿈이 아니면 좋겠어
난 너였으면 좋겠어
자꾸만 너를 불러본다
어제보다 오늘 더 사랑해요
너를 감싸줄게요
나의 하루는 너뿐인 걸
이 넓은 세상에 너 하나만 보여요
너무 소중한 단 한 사람
좋다고 말해
Just wanna be a love tonight

좋다고 말해
그대만을 기다리잖아
사랑에 빠진 것 같아
나 너를 좋아하나 봐
자꾸만 너를 불러본다
나라고 말해
Just wanna be a love tonight

나라고 말해
너 하나만 바라볼 사람
꿈이 아니면 좋겠어
난 너였으면 좋겠어
자꾸만 너를 불러본다
좋다고 말해
좋다고 말해

 

กลับหน้ารวมเพลง –