แปลเพลง Can’t Let You Go – Ali Gatie (Thaisub)

แปลเพลง Can’t Let You Go – Ali Gatie เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Can’t Let You Go – Ali Gatie Thaisub

แปลเพลง Can't Let You Go - Ali Gatie

Artist: Ali Gatie
Song: Can’t Let You Go

แปลเพลง Can’t Let You Go – Ali Gatie ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/eKEaS6r4DfI

แปลเพลง Can’t Let You Go – Ali Gatie ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=158167

Youtube Official : https://youtu.be/vJOo0LqcsLI

เนื้อเพลง Can’t Let You Go – Ali Gatie
I can’t let you go
Trust me, I’ve tried and I swear I’m still trying to know
How to move on?
If somebody told me, I still wouldn’t know where to go
I’d follow the stars
Wish I could see them, the sky feels so dark when you’re gone
I’d follow my heart
But you took it wit’ you the day you walked out of that door

No, I can’t pretend
That you and I had never met, no, no, no
If movin’ on means I should forget

Then even if I could, I wouldn’t
No matter what the price is, I would pay
Don’t matter if I should or shouldn’t
I woulda never gave up anyway

Long nights of cryin’
I feel like I was dyin’ every night
I’d rather keep on fightin’
At least then I’ve got a reason to fight

You gave me hope
Something to hold on and look forward for
And after it all
You left me with scars and said that you were never involved
You knew I was weak
You sold me a dream and knew I would believe in your lies
What’s wrong with me?
I knew you were lyin’ but I had no courage to leave

And I can’t pretend
That you and I had never met, no, no, no
If movin’ on means I should forget

Then even if I could, I wouldn’t
No matter what the price is, I would pay
Don’t matter if I should or shouldn’t
It wouldn’t even matter anyway

Then even if I could, I wouldn’t
No matter what the price is, I would pay
Don’t matter if I should or shouldn’t
I woulda never gave up anyway

Long nights of cryin’
I feel like I was dyin’ every night
I’d rather keep on fightin’
At least then I’ve got a reason to fight

[?]
I can’t let you go

 

กลับหน้ารวมเพลง –