แปลเพลง Can’t Be Happy All The Time – Tones And I (Thaisub เนื้อเพลง ความหมาย ซับไทย)

แปลเพลง Can’t Be Happy All The Time – Tones And I เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Can’t Be Happy All The Time – Tones And I Thaisub

แปลเพลง Can’t Be Happy All The Time – Tones And I

Artist: Tones And I
Song: Can’t Be Happy All The Time

แปลเพลง ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/F1h-fe9J5FU

แปลเพลง Can’t Be Happy All The Time – Tones And I ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/songs-translation/cant-be-happy-all-the-time-tones-and-i-thaisub/

Youtube Official : https://youtu.be/hEG7GXnl2FE

เนื้อเพลง Can’t Be Happy All The Time – Tones And I

As I fall asleep now
I think of all the paths I’ve taken
That lead me back to here
And I wonder
Is life at its peak now?
Is it stuck in first gear?
When will it all disappear?

And time keeps passin’ by
But I’m too busy to reply
And as I close my eyes
I say that I won’t go tonight
I’m lookin’ for a sign
My only friends have been online
And as I close my eyes
I tell myself I’m fine

And I don’t wanna cry
But now it’s hard to breathe
And now everybody’s standin’ here
But no one seems to know me
And I’m alright
Tomorrow I’ll be fine
‘Cause you can’t be happy
You can’t be happy all the time
You can’t be happy all the time
You can’t be happy all the time

As I walk through the streets now
I realize I don’t know where I’m goin’
I don’t know why I’m here
And if I live just to please without showin’
Do I lose myself here?
Am I living by fear?

And time keeps passin’ by
But I’m too busy to reply
And as I close my eyes
I say that I won’t go tonight
I’m lookin’ for a sign
My only friends have been online
And as I close my eyes
I tell myself I’m fine

And I don’t wanna cry
But now it’s hard to breathe
And now everybody’s standin’ here
But no one seems to know me
And I’m alright
Tomorrow I’ll be fine
‘Cause you can’t be happy
You can’t be happy all the time
You can’t be happy all the time
You can’t be happy all the time