แปลเพลง Call U Up – Park Jihoon Feat Lee Hi (Thaisub)

แปลเพลง Call U Up – Park Jihoon Feat Lee Hi เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Call U Up – Park Jihoon Feat Lee Hi Thaisub

แปลเพลง Call U Up - Park Jihoon

Artist: Park Jihoon Feat Lee Hi
Song: Call U Up

แปลเพลง Call U Up – Park Jihoon Feat Lee Hi ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/YjkY_v6OUG8

แปลเพลง Call U Up – Park Jihoon Feat Lee Hi ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=157996

Youtube Official : https://youtu.be/hHRJbvw0JCw

เนื้อเพลง Call U Up – Park Jihoon Feat Lee Hi
예상치 못한 순간 빠져드는 달콤함
선명해지는 너를 향한 나의 감정 속에
우리 사이는 아직 이름조차 없는걸
You can call me love in tonight어둠도 silent for you
내 맘에 너를 수놓고만 싶어

오직 너만 듣게 Call you up 널 찾아
기다려 왔다고 말해줘 yeah babe

오직 너만 원해 Call you up
너와 나 사이 벽을 넘어
내 맘 bounce back

벗어나긴 싫어 난 너의 I’m prisoner
부정할 순 없어 I wanna stay forever
갇혀있고 싶어 네게서
이제부터 You can call me love

세상에 가장 아름다운 단어 beautiful
이 말은 마치 너를 위해 태어난 듯해

어둠도 silent for you
내 맘에 너를 수놓고만 싶어

오직 너만 듣게 Call you up 널 찾아
기다려 왔다고 말해줘 yeah babe

오직 너만 원해 Call you up
너와 나 사이 벽을 넘어
내 맘 bounce back

벗어날 수 없어 넌 나의 My prisoner
부정하긴 싫어 I wanna stay together
갇혀있고 싶어 네게서
이제부터 You can call me love

가만히 번져 따스한 봄이 온 것 같이
너라는 숨결 천천히 나를 안아주면
설렘보다 깊은 맘 난 느껴져
Cause I’m falling in love tonight

난 살고 있어 너란 오늘
반짝이는 꿈인 것 같은
더 속삭여줘 너의 이름
사랑이란 떨림을 담은

숨길 수가 없어 Call you up 네게로
빠져드는 맘을 이대로 yeah babe
멈출 수가 없어 Call you up

이 순간 타오르고 있어
내 맘 bounce back

내 일분일초 모든 곳에
새겨졌어 너란 이름
내 하루하루 모든 날이
사랑이라 불리는 이유

 

กลับหน้ารวมเพลง –