แปลเพลง Call My Name – Lukas Graham (Thaisub)

แปลเพลง Call My Name – Lukas Graham เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Call My Name – Lukas Graham Thaisub

แปลเพลง Call My Name - Lukas Graham

Artist: Lukas Graham
Song: Call My Name

แปลเพลง Call My Name – Lukas Graham ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/mNT5goAbrrk

แปลเพลง Call My Name – Lukas Graham ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=164281

Youtube Official : https://youtu.be/acI-lpmaKNM

เนื้อเพลง Call My Name – Lukas Graham
It’s true, you’re there for everybody else
And you, forget to think about yourself
And I know that you’re doing fine, on your own
But this life can get hard sometimes when you feel alone

So if you need a friend
Someone to hold your hand
Call my name
And I won’t be far away
Don’t matter when or where
Just know that I’ll be right there
Call my name
‘Cause I won’t be far away
Just call my name

It’s true, time can get the best of us
And we, just never seem to have enough
But you don’t have to fight all these fights, all on your own
And if life ever gets too much, you can always come home, mm-hmm

So if you need a friend
Someone to hold your hand
Call my name
And I won’t be far away
Don’t matter when or where
Just know that I’ll be right there
Call my name
‘Cause I won’t be far away
Just call my name

I’ll be there for you
Call my name
I’ll be there for you
Just call my name
I’ll be there
And I won’t be far way
Just call my name
I’ll be there for you
Call my name
I’ll be there for you
Call my name
I’ll be there
‘Cause I won’t be far way

So if you need a friend
Someone to hold your hand
Call my name
And I won’t be far away
Just call my name

กลับหน้ารวมเพลง –