แปลเพลง Butterflies – James TW (Thaisub)

แปลเพลง Butterflies – James TW เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง Butterflies – James TW Thaisub

แปลเพลง Butterflies - James TW

Artist: James TW
Song: Butterflies

แปลเพลง Butterflies – James TW ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/ketzROCPuVc

แปลเพลง Butterflies – James TW ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=158650

Youtube Official : https://youtu.be/sD-ywhRKWqU

เนื้อเพลง Butterflies – James TW
I see flowers through the window
I don’t know why they remind me of you
Cause your colour was yellow
And that’s the song that we played when we moved

Said goodbye back in May
Thought by now I’d be safe
Then it hits me right out the blue
Every face that I see, a reminder to me
What I lost when I lost you

Baby
I’ve ghosted your number
I’ve slept on the other side
But no matter what I do
I still get these butterflies
I’ve hidden all the pictures
I’ve tried staying out all night
But no matter what I do
I still get these butterflies

I get drunk, I feel lonely
Try to drown all the noise in my mind
But alcohol doesn’t hold me
The way you did, the way you would when you were mine

Said goodbye back in May
And all the memories we made
They still hit me right out the blue
Every kiss on the street, a reminder to me
What I lost when I lost you

Baby
I’ve ghosted your number
I’ve slept on the other side
But no matter what I do
I still get these butterflies
I’ve hidden all the pictures
I’ve tried staying out all night
But no matter what I do
I still get these butterflies
For you, for you, for you
I still get these butterflies
For you, for you, for you
I still get these

Butterflies, oh I
I still get these butterflies

Oh yeah
I’ve ghosted your number
I’ve slept on the other side
But no matter what I do
I still get these butterflies
I’ve hidden all the pictures
I’ve tried staying out all night
But no matter what I do
I still get these butterflies
For you, for you, for you
I still get these butterflies
For you, for you, for you

 

กลับหน้ารวมเพลง –