แปลเพลง BRIGHTSIDE – The Lumineers (Thaisub)

แปลเพลง BRIGHTSIDE – The Lumineers เนื้อเพลง และ ความหมายเพลง BRIGHTSIDE – The Lumineers Thaisub

แปลเพลง BRIGHTSIDE - The Lumineers

Artist: The Lumineers
Song: BRIGHTSIDE

แปลเพลง BRIGHTSIDE – The Lumineers ในรูปแบบ Youtube : https://youtu.be/VTjNH0E0j-o

แปลเพลง BRIGHTSIDE – The Lumineers ในรูปแบบ Web Page : https://www.educatepark.com/?p=164402

Youtube Official : https://youtu.be/-JrH5kZH8_0

เนื้อเพลง BRIGHTSIDE – The Lumineers
I can see it in the air
Everyone was like a smoke from a cigarette
You were blowin’ in your hands
The heater broke in the Oldsmobile

And the light in your eyes
Alone on the freeway

I was stranded in the bed
You were listening to The Dark Side of the Moon
I could barely see your eyes
Sitting silent in a hotel room

And the light in your eyes
The waves on the ceiling

I’ll be your brightside, baby, tonight
I’ll be your brightside, baby, tonight
Tonight

You were tired at your coma
I was tired of believing we were right
Losing every other friend
Finding nothing in the afterlife

But the light in your eyes
Alone on a feeling

I’ll be your brightside, baby, tonight
I’ll be your brightside, baby, tonight
Tonight

You stranded it all on the bridge
You’re crying for your kids

I’ll be your brightside, baby, tonight
Tonight
Tonight

I can see it in the air
Everyone was like a smoke from a cigarette
Sun is coming up ahead
Get your crack in windshield shine

And the light in your eyes
Alone on the freeway

I’ll be your brightside, baby, tonight
I’ll be your brightside, baby, tonight
Tonight

You stranded it all on the bridge
The cops are closing in
I’ll be your brightside, baby, tonight
Tonight
Tonight

กลับหน้ารวมเพลง –